Metody analizy wspłzależności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Metody analizy współzależności
Kowariancja to miara natężenia współzmienności dwóch cech. Znak kowariancji informuje o charakterze współzmienności - dodatni oznacza zgodne kierunki zmian, ujemny - kierunki zmian przeciwne. Współczynnik korelacji liniowej r
Współczynnik korelacji liniowej r przyjmuje wartości z przedziału . Gdy r = 0, oznacza to, że cechy nie są skorelowane. O doskonałej współzależności między cechami mówimy wówczas, gdy r przyjmuje wartość „ -1” (korelacja doskonała ujemna) lub „1” (korelacja doskonała dodatnia). Cechy w badanej zbiorowości są tym bardziej skorelowane, im bardziej wartość bezwzględna współczynnika korelacji liniowej jest bliska wartości 1.
Współczynnik korelacji liniowej
Jeżeli współczynnik korelacji liniowej wynosi:
mniej niż 0,2 to brak związku liniowego między badanymi zmiennymi,
0,2 - 0,4 zależność liniowa wyraźna, lecz niska,
0,4 - 0,7 zależność umiarkowana,
0,7 - 0,9 zależność znacząca,
powyżej 0,9 zależność bardzo silna.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz