Metody aktuarialne - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody aktuarialne - test - strona 1 Metody aktuarialne - test - strona 2

Fragment notatki:

  1              1.  „Zorganizowane narzędzie gromadzenia funduszu ubezpieczeniowego, z którego w przyszłości będą finansowane ewentualne  straty”, to definicja ubezpieczenia od strony:    Odp.      a)   ekonomicznej  b)   prawnej  c)   organizacyjno-finansowej   d)   aspektów ryzyka    2.   „Stosunek prawny wiążący ubezpieczyciela z ubezpieczającym, w którym ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz  ubezpieczyciela określonej sumy pieniężnej, natomiast ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia zobowiązania w razie  realizacji objętego umową ubezpieczenia ryzyka i powstania szkody”, to definicja ubezpieczenia od strony:    Odp.      a)   ekonomicznej  b)   prawnej  c)   organizacyjno-finansowej   d)   aspektów ryzyka    3.  Następującą definicję ryzyka: „Ryzyko jest miarą stopnia niepewności, wynikającej z niedoskonałej wiedzy o prawach rządzących  procesami zewnętrznymi” zaproponował:     Odp.      a)   A. Willet   b)   F. Knight  c)   E. Kowalewski  d)   C.A. Williams    4.  Zespół warunków podmiotowych danej osoby wyrażających się w negatywnych tendencjach charakterologicznych czy  osobowościowych, polegających na nieuczciwości, czy skłonności do defraudacji to:     Odp.      a)   hazard moralny  b)   hazard duchowy  c)   hazard motywacyjny  d)   hazard fizyczny    5.  Zespół warunków zewnętrznych lub fizycznych, które mają bezpośredni wpływ na szansę realizacji danego ryzyka,  a w  szczególności wpływają na wzrost niebezpieczeństwa to:     Odp.      a)   hazard moralny  b)   hazard duchowy  c)   hazard motywacyjny  d)   hazard fizyczny    6.  Za pomocą zmiennych losowych w ubezpieczeniach modelujemy:     Odp.      a)   liczbę szkód  b)   wysokość pojedynczej  szkody  c)   wysokość łącznych szkód   d)   wszystkie wielkości  wymienione od  a  do  c     7.  Podstawą wyznaczenia składki netto w ubezpieczeniach jest następująca charakterystyka liczbowa zmiennej losowej opisującej  szkody:     Odp.      a)   skośność  b)   współczynnik zmienności   c)   wartość oczekiwana  d)   wariancja    8.  Rozkład Poissona wykorzystujemy do modelowania:     Odp.      a)   wysokość pojedynczej  szkody  b)   liczby szkód dla portfela  ubezpieczeń  c)   wysokości łącznych szkód   d)   możliwości wystąpienia  pojedynczego wypadku    9.  Rozkład zero-jedynkowy wykorzystujemy do modelowania:     Odp.      a)   wysokość pojedynczej  szkody  b)   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz