Metoda scenariuszy - omówienie - Typy warsztatów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda scenariuszy - omówienie - Typy warsztatów - strona 1 Metoda scenariuszy - omówienie - Typy warsztatów - strona 2 Metoda scenariuszy - omówienie - Typy warsztatów - strona 3

Fragment notatki:

METODA SCENARIUSZY
1. Różnorodność reguł, procedur, technik, podejść
2. Jest wielomodułowa, w zależności od potrzeb i dysponowanego czasu realizowana w
pełnym zakresie lub badanie ogranicza się do jednego z jej modułów.
3. Realizowana przez warsztaty prospektywne.
Cztery typy warsztatów
- eksploracja możliwych i pożądanych zmian,
- polowanie na uświęcone poglądy (wyobrażenia),
- rozstrzyganie (osobiście) krótko i długoterm.,
- szkicowanie drzewa kompetencji (P,T,E).
3. Uczestnicy warsztatów 10-100 osób, grupa modelowa liczy 25-35 osób, równoległa praca
w małych (5-10 osób) grupach, czas trwania warsztatów prosp. – 2 dni.
Metoda scenariuszy :
Współpraca
+
kreacja
ukł. wewn.
ukł. zewn.
grupy twórczego myślenia
zespoły eksperckie
sesje warsztatowe
ankietowanie i konferencje
poszukiwawcze
Kreacjasą pewne kryteria doboru ludzi; ludzie, którzy mają wyobraźnie, nie mają utartych
poglądów.
Jest to team mieszany, ludzie znający problematykę przeds. i ludzie z zewnątrz, eksperci.
Zapraszania są też ludzie, którzy nie znają się na tych problemach, są też ludzie myślący
inaczej, niekonwencjonalnie. Tworzenie grup twórczego myślenia lub korzystanie z zespołów
eksperckich.
Metoda scenariuszy
(techniki i procedury)
Analiza systemowa
Metody heurystyczne
Zawsze na wszystko patrzymy jako na całość, Metody twórczego myślenia , postawa
globalnie identyfikujemy system jako obiekt z odkrywcza, kreowanie czegoś nowego,
pewnym otoczeniem. Determinanty tego
nowych idei, pomysłów.
systemu (jakie czynniki są ważne w środku i
na zewnątrz).
Analiza retrospektywna
Analiza morfologiczna
Trzeba patrzeć na to co było do tej pory,
Tworzy się tu tzw. skrzynkę? morfologiczną.
jakim tendencjom podlegała firma i dlaczego
Dwa układy:
znalazła się w takiej sytuacji, co wyznaczyło
- wylistowanie wymiarów – w ramach
jej obecną sytuację. „reguła długiego palca” skrzynki możliwe są różne rozwiązania,
– patrzenie do przodu zdeterminowane jest
- generowanie zarówno stanów istniejących
tym na ile sięgnęliśmy wstecz.
jak i przyszłych ocen pośrednich.
Burza mózgów (Osborne)
Metoda delficka
Grupa specjalistów pracujących w
Powstałą w USA. Pełna obejmuje cztery
wewnętrznych grupach może zadać burzę
konferencje poszukiwawcze, 4 razy pytamy
mózgów i wtedy jedna osoba przychodzi z
ekspertów o opracowanie każdego pytania,
pomysłami.
czynników. Mierzy się rozpiętość,
Tu nie pytamy o zdarzenia, lecz o kluczowe
rozbieżność. Kolejne konferencje są po to aby
czynniki zewn. i wewn. determinujące
zmniejszyć tę rozbieżność.
rozwój danego sektora.
Analiza strukturalna
Analiza cross – impact
Jeśli się zasugeruje listę czynników wewn. i
Do współpracy z anal. delficką. Bada się
zewn., to następnie tworzy się macierz 0-1,
związki między wydarzeniami po uzyskaniu
czy czynnik xi wpływa bezpośr. na czyn xj –
oceny ekspertów, na ile zajście jednego zdarz.
1, jeśli pośrednio to 0 (może być na odwrót).
zwiększy prawd. wystąpienia innego zdarz.
Dwa bloki : zewn. na ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz