Metoda refleksji strategicznej - omówienie - Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda refleksji strategicznej - omówienie - Analiza otoczenia przedsiębiorstwa  - strona 1 Metoda refleksji strategicznej - omówienie - Analiza otoczenia przedsiębiorstwa  - strona 2

Fragment notatki:

Metoda refleksji strategicznej
Schemat postępowania:
1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
2. Analiza potencjału przedsiębiorstwa
3. Badanie synergii w układzie potencjał – otoczenie
4. Opracowanie strategii
Ad.1
Tok postępowania:
A. Rejestracja elementów otoczenia
B. Badanie dla kaŜdego elementu otocznia tendencji aktualnych i przewidywanych
C. Sformułowanie listy 30 szans i 30 zagroŜeń jakie stwarza otoczenie
D. Redukcja listy szans i zagroŜeń do 10-12 najistotniejszych poprzez:
− eliminację par, które się wzajemnie wykluczają
− branie pod uwagę przewidywanej ewolucji zdarzeń
Ad.2
Tok postępowania:
A. Określenie silnych i słabych stron uwzględniając:
− wraŜliwość na otoczenie (aktywność i kreatywność wobec otoczenia)
− zdolności antycypacyjnego przystosowania do zmian w otoczeniu
− wartości wewnętrznej (zdolnej do zaspokajania potrzeb personelu)
B. Redukcja listy ustaleń
C. Kwantyfikacja zjawisk, projekcja w przyszłość i określenie prawdopodobieństwa projekcji
Ad.3
Rozpatrzenie 10-12 elementów otoczenia i przedsiębiorstwa za pomocą tablicy krzyŜowej
poprzez odpowiedzi na pytania dotyczące szans i zagroŜeń:
Pytania dotyczące szans:
− Jakie są silne strony przedsiębiorstwa, które umoŜliwiają wykorzystanie szansy?
− Jakie są słabe strony przedsiębiorstwa, które mogą przeszkodzić w wykorzystaniu szansy?
Warianty odpowiedzi mogące wystąpić:
Silna strona szczególnie sprzyja szansie (oznaczenie: + + +)
Silna strona sprzyja urzeczywistnieniu szansy (oznaczenie: +)
Słaba strona powaŜnie zagraŜa wykorzystaniu szansy (oznaczenie: – – –)
Słaba strona utrudnia wykorzystanie szansy (oznaczenie: –)
Nie ma bezpośredniej relacji pomiędzy silną lub słaba stroną a szansą
Pytania dotyczące zagroŜeń:
− Jakie są silne strony przedsiębiorstwa mogące złagodzić zagroŜenie?
− Jakie są słabe strony przedsiębiorstwa, które mogą zwiększyć występujące zagroŜenie?
Warianty odpowiedzi mogące wystąpić:
Silna strona w znacznym stopniu łagodzi zagroŜenie (oznaczenie: + + +)
Silna strona zmniejsza istniejące zagroŜenie (oznaczenie: +)
Słaba strona zwiększa bardzo powaŜnie istniejące zagroŜenie
(oznaczenie: – – –)
Słaba strona zwiększa zagroŜenie (oznaczenie: –)
Nie ma bezpośredniej relacji pomiędzy silną lub słaba stroną a zagroŜeniem
Ad. 4
Strategia w metodzie refleksji strategicznej – działanie zmierzające do modyfikacji relacji
przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Rodzaje strategii w metodzie refleksji strategicznej:
1. Przygotowawcze – dąŜenie do wzmacniania silnych lub słabych stron.
2. Ofensywne – dąŜenie do urzeczywistnienia szans(y), głównie poprzez wzmacnianie
silnych stron.
3. Defensywne – przeciwdziałanie zagroŜeniom, głównie poprzez wzmacnianie słabych
stron.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz