Metoda organizowania środowiska-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda organizowania środowiska-opracowanie - strona 1 Metoda organizowania środowiska-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Metoda - pewien sposób postępowania. Określany zespół reguł i przepisów dotyczy stawiania
problemów zbierania danych i ich interpretacji i doświadczania budowania teorii oraz jej testowania.
WYRÓŻNIKI METODY: powtarzalność, uporządkowanie, skuteczność, ekonomiczność
METODA ORGANIZOWANIA ŚRODOWISKA - Szeroki sens metody środowiskowej – oznacza
całościowe rozumienie środowiska lokalnego, pełną rejestrację jego problemów, kompleksowy i
komplementarny system działań, podejmowanie pracy z intencją stałego działania i trwałego
usuwania zagrożeń i niepożądanych zjawisk. W szerokim rozumieniu metody środowiskowej chodzi
o dominację pozytywnego sensu działalności społecznej nad negatywnym sensem aktywności
społecznej.
Celem metody środowiskowej jest tworzenie wspólnoty. Przełamywanie izolacji i osamotnienia,
budowanie więzi emocjonalnych, międzyludzkich oraz sieci znajomości przedmiotowych. To
eliminowanie anonimowości ze stosunków sąsiedzkich i postaw obojętności wobec spraw ważnych
dla zbiorowości i budowanie wspólnoty. Warunkiem powodzenia i skuteczności organizowania
środowiska jest rozbudzenie sił społecznych, czyli ochotniczych organizatorów życia zbiorowego
SCENARIUSZ DZIAŁAŃ (to właśnie dzięki niemu metoda jest bardziej efektowna)
ETAP I – rozpoznanie, diagnoza potrzeb, braków, zagrożeń.
ETAP II – organizowanie zespołu pracy. Podział zadań między zespoły, instytucje i osoby oraz
zorganizowanie sprawnego systemu informacji.
ETAP III - planowanie i koordynacja działań opiekuńczo –wspomagająco –rozwojowych.
Jest to etap systematycznego rejestrowania wszelkich potrzeb środowiska, wspólnego
ich analizowania, namysłu nas optymalnym sposobem ich zaspokojenia czy rozwiązania
oraz ocena sił i środków, jakimi dysponuje zespół organizatorów i dzielenie się zadaniami.
ETAP IV – wtórnego pobudzania, zwany także etapem inspiracji i umacniania zespołu
oraz poszczególnych jego ogniw.
ETAP V - systematyczne ulepszanie, poprawianie warunków życia w najszerszym rozumieniu:
1.
wyeliminowanie uciążliwości publicznych
2.
działalność ratowniczo – opiekuńcza wobec najbardziej potrzebujących
3.
zgromadzenie ludzi wokół działań publicznych, czynów zbiorowych, które najlepiej
przełamują anonimowość i tworzą świadomość wspólnoty
ETAP VI – kontrola i doskonalenie.
Warunki udanego zastosowania metody organizacji środowiska dla celów
socjalno – społecznych:

istnienie sił społecznych

zaangażowanie w dzieło organizacji społeczności lokalnej, przedstawicieli wszystkich jej
Pedagogika społeczna – to teoria edukacyjnego działania w środowisku gdzie obok takich działań jak
kompensacja i profilaktyka jest modernizacja.
Przedmiotem badań pedagogiki społecznej:

Działania społeczne

Środowisko i uwarunkowania środowiskowe

Człowiek i jego rozwój (prawidłowy rozwój człowieka)

Wartości
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz