Metoda okien czasowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda okien czasowych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Metoda okien czasowych Charakterystyka częstotliwościowa filtru cyfrowego H d ( e j! ) jest funkcją okre-
sową zmiennej rzeczywistej ω o okresie rownym 2 π . Wspołczynniki odpowie-
dzi impulsowej filtru można obliczyć przez rozwinięcie charakterystyki czę-
stotliwościowej filtru w wykładniczy szereg Fouriera.
W ogolnym przypadku otrzymamy filtr nieprzyczynowy o nieskończonej licz-
bie wspołczynnikow. Filtr taki jest nierealizowalny. Wspołczynniki h ( n ) rze-
czywistego filtru FIR uzyskuje się przez obcięcie ciągu h d ( n ) do M wspoł-
czynnikow (symetrycznie względem n = 0) oraz opoźnienie ich o d = ( M − 1) / 2 probek. Charakterystyka częstotliwościowa obliczona z wzoru (9.2) roż-
ni się od pożądanej charakterystyki H d ( e j! ) ze wzoru (9.4). Rożnice te można
zmniejszyć stosując odpowiednią funkcję okna.
Wykorzystując wzor (9.4) i funkcje okien można zaprojektować filtr o do-
wolnej charakterystyce amplitudowej i liniowej charakterystyce fazowej. Moż-
na też zaprojektować filtr dolnoprzepustowy a następnie przekształcić go na
filtr gornoprzepustowy, pasmowoprzepustowy lub pasmowozaporowy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz