Metoda oceny pracowników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda oceny pracowników - strona 1

Fragment notatki:

Metoda oceny pracowników - Porównywanie parami Polega ona na dokonywaniu, w ramach wcześniej ustalonego kryterium, porównania każdego pracownika z każdym. Temu pracownikowi, który korzystniej wypadł w porównaniu, przyznaje się punkt. Po dokonaniu porównania parami wszystkich ze wszystkimi oblicza się dla każdego pracownika liczbę pozytywnych wyborów, które następnie się sumuje i na tej podstawie tworzy listę rankingową. Jest to technika łatwa w zastosowaniu, ale zaleca się jej wykorzystanie w ocenianiu małych grup pracowniczych. Wraz ze wzrostem liczby ocenianych pracowników rośnie bowiem czasochłonność tej techniki.
Metoda oceny pracowników - Model 360' Charakteryzuje ją to, że oceniany pracownik otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy od wielu osób, z którymi współpracuje na co dzień. Mogą to być przełożeni, współpracownicy, klienci zewnętrzni i wewnętrzni oraz podwładni. Lista podmiotów uczestniczących w procesie oceniania może sięgnąć od kilku do kilkunastu, a nawet w uzasadnionych przypadkach kilkudziesięciu. Takie podejście do oceniania zwiększa poziom obiektywizmu oceny. Ograniczeniem modelu jest czasochłonność jego przygotowania oraz dodatkowe nakłady na obsługę administracyjną. Metoda oceny pracowników - Metoda zdarzeń krytycznych Technika na należy do grupy technik opisowych i polega na sporządzaniu przez przełożonego zapisów na gorąco o zachowaniach ocenianych pracowników, które odbiegają od tzw. zachowań normalnych na plus i minus. Notuje się więc zarówno osiągnięcia, jak i potknięcia podwładnych. W ten sposób powstaje rejestr sukcesów i niepowodzeń ocenianych pracowników, które następnie mogą stanowić podstawę formułowania opinii o pracowniku. Zaletą tej techniki jest przeciwdziałanie skłonności do uśredniania, a otrzymane informacje są systematyczne i solidne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz