Metoda obserwacji migawkowych - wzór Steinhausa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda obserwacji migawkowych - wzór Steinhausa - strona 1 Metoda obserwacji migawkowych - wzór Steinhausa - strona 2

Fragment notatki:

Metoda obserwacji migawkowych. U podstaw metody obserwacji migawkowych leży założenie, że przy odpowiednio dużej liczbie obserwacji wyrywkowych uzyskana struktura zużycia czasu jest bliska strukturze rzeczywistej, tzn., iż cechy charakterystyczne dla próby są cechami badanej zbiorowości.
Etapy w metodzie obserwacji migawkowych:
etap przygotowawczy,
przeprowadzenie właściwych obserwacji,
obliczenie i interpretacja wyników.
Ad.1 1. Ustalenie ilości obserwowanych obiektów:
do 50 100 %
100-90 %
90-80 %
80-65 %
65-50 %
50-35 %...
2. Wybór frakcji. Można przeprowadzić w układzie dwu lub wielofunkcyjnym.
Frakcja - czynność i czas jej trwania identyfikowalny w sposób wyraźny z całkowitego funduszu czasu pracy.
Wyznaczenie niezbędnej liczby obserwacji. Dwa wzory:
wzór Tippeta: p - szacunek wielkości % udziału zdarzeń oczekiwanych,
S - założony względny błąd szacunku,
N - liczba obserwacji
wzór Steinhausa: E - błąd bezwzględny tego badania,
k - liczba frakcji.
Wyznaczenie tras dochodów stała trasa
Określenie momentów obserwacji
Obserwacje od 6 do 14.
Przygotowanie formularzy.
Obliczenie i interpretacja wyników.
Przeprowadza się:
podsumowanie ilości wystąpień poszczególnych frakcji na wszystkich stanowiskach,
obliczenie łącznej ilości dokonanych obserwacji,
wyliczenie procentowych wskaźników struktury przyjmując ilość wszystkich obserwacji za 100 %,
przedstawienie otrzymanych wyników na diagramie słupkowym lub kołowym,
interpretację otrzymanych wyników i podanie ewentualnych usprawnień na przyszłość.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz