Metoda krzywej doświadczeń-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda krzywej doświadczeń-opracowanie - strona 1 Metoda krzywej doświadczeń-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

METODA KRZYWEJ DOŚWIADCZEŃ Analizujemy wpływ poziomu kosztów od wielkości produkcji skumulowanej.
RYS.6
14.XI.2000 PODEJŚCIE PROCESOWE Organizacja jest zbiorem procesów.
Cechy podejścia procesowego: Koncentruje się na ciągu zadań, a nie wybranych aspektach funkcjonowania organizacji
Przyjmowana jest perspektywa analizy "od zewnątrz do wewnątrz" organizacji, polegająca na przyjęciu oczekiwań klienta jako punktu wyjścia
Kwestionowane są dotychczasowe zalecenia dotyczące sposobu wykonania i dostarczenia produktu/usługi
Analizowane i usprawniane są przede wszystkim relacje m/ podsystemami organizacji, a nie tylko w ramach poszczególnych funkcji i/lub wydziałów
Wykorzystywane są przy analizie zespoły funkcjonalne w skład których wchodzą przedstawiciele poszczególnych wydziałów zaangażowanych w proces.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ANALIZY PROCESÓW WYNIKAJĄCE Z PODEJŚCIA SYSTEMOWEGO Aby zrozumieć działalność organizacji należy opisać: zasilenia, procesy, ich wyniki i odbiorców
Organizacja albo zaadoptuje się do warunków zewnętrznych (potrzeb klientów, zmian przepisów prawnych) i warunków wewnętrznych (wzrastające koszty, brak efektywności, oczekiwania i interesy pracowników) albo zginie
Optymalizowanie jednego z elementów organizacji może spowodować pogorszenie funkcjonowania całej organizacji
Zmiana w jednym podsystemie organizacji pociąga za sobą zmiany w innych podsystemach organizacji
Organizacja zachowuje się jak system bez względu na to czy jest zarządzana jak system
ETAPY ANALIZY PROCESÓW: * Opisanie relacji łączących poszczególne działy organizacji w sposób umożliwiający zbudowanie mapy powiązań; ułatwia to rozumienie funkcjonowania organizacji i roli poszczególnych działów w głównych procesach oraz pozwala znaleźć kluczowy proces dla funkcjonowania organizacji oraz główne wydziały, które biorą w nim udział; można także zidentyfikować dysfunkcje w przypisaniu zadań poszczególnym działom funkcjonalnym
* Opisanie kluczowego procesu dla funkcjonowania organizacji oraz jego usprawnienie; wykorzystywana jest mapa procesu przygotowana przez interdyscyplinarny zespół
* Zaprojektować usprawniony proces
W konsekwencji otrzymujemy mocne i słabe strony organizacji, szanse i zagrożenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz