Meteorologia - Chropowatość powierzchni.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteorologia - Chropowatość powierzchni. - strona 1 Meteorologia - Chropowatość powierzchni. - strona 2 Meteorologia - Chropowatość powierzchni. - strona 3

Fragment notatki:

  Chropowatość powierzchni.      Chropowatość powierzchni zgodnie z PN-87/M-04255/02 jest to zbiór nierówności powierzchni  rzeczywistej, charakteryzującej się małymi odstępami    w S   między  wierzchołkami o wysokościach  W  .            Miarą   chropowatości   powierzchni   są   jej   parametry,   definiowane   na   znormalizowanych  długościach odcinków  elementarnych  l ,  które przyjmują wartości   0.08;  0.25;  0.8;  2.5; 8; 25  mm. Odcinek pomiarowy   n l     jest tworzony z wielu odcinków elementarnych, na którym wyznacza  się   parametry   chropowatości   powierzchni.   W   profilometrach   stykowych   z   pomiarem   dwóch  współrzędnych przyjmuje się długość odcinka pomiarowego jako pięciokrotną wartość długości  odcinka elementarnego.                                                        l l n × = 5                                                                 Dobór odcinka pomiarowego zależy od wielkości   parametru chropowatości oraz zastosowanej  metody obróbki powierzchni. Rozwój metod   pomiaru od jednej do trzech współrzędnych stanu  powierzchni  z wykorzystaniem  sprzętu komputerowego spowodował określenie i przyjęcie przez  producentów   sprzętu   pomiarowego  wielu   charakteryzujących   stan   powierzchni   parametrów,  występujących w normach wielu krajów lecz często definiowanych  w odmienny  sposób.  Parametr     a R     a R  - Średnie arytmetyczne odchylenie profilu zaobserwowanego  od linii  średniej na długości  odcinka elementarnego -rys   l  , określone zależnością;                                      ∑ ∫ = ≅ = n i i l a y n x d x f l R 1 0 1 ) ( 1      gdzie:    ( ) x f   - funkcja profilu;                       i y   - współrzędne profilu;                          l    -  długość odcinka elementarnego.                  Określenie     a R     parametru   chropowatości powierzchni Linia średnia dzieli profil na dwie części w taki sposób, że w granicach odcinka elementarnego   l    suma kwadratów współrzędnych profilu    n y y y ,..., , 2 1    względem tej linii  jest minimalna.   Parametry   z R   ,    t R       z R   - wysokość chropowatości mierzona metodą dziesięciu punktów. Wartość parametru  z R  -  (parametr   wycofany   z   użycia)   jest   średnią   arytmetyczną   sumy   wartości   bezwzględnych  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz