Metabolizm bialek- prezentacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metabolizm bialek- prezentacja - strona 1 Metabolizm bialek- prezentacja - strona 2 Metabolizm bialek- prezentacja - strona 3

Fragment notatki:

Metabolizm białek
biosynteza i regulacja
Miejscem gdzie odbywa się proces
translacji jest cząstka rybosomu
Rybosomy składają się z dwóch podjednostek,
j j
j
y
j
ę
j
mniejszej o stałej sedymentacji 40S i większej
o stałej sedymentacji 60S.
Połączone tworzą olbrzymi kompleks (80S)
zawierający:
• kilka różnych rodzajów rybosomalnego kwasu
rybonukleinowego,
• i kilkadziesiąt różnych białek.
Czynniki inicjujące - IF
• Wytworzenie kompleksu inicjującego
i k
l k i i j j
obejmuje wiele etapów pośrednich, w których
bierze udział około 10 różnych czynników
białkowych, często składających się z wielu
podjednostek, o charakterze enzymatycznym,
określanych ogólnie jako
czynniki inicjujące - IF (initiation factors)
y
j j
(
)
(poprawniej eIF - eucaryotic initiation factors).
Czynniki inicjujące - IF
• Ni któ z nich są niezbędne d przebiegu
Niektóre i h
i b d do
bi
procesu inicjacji,
• i
inne mają znaczenie regulacyjne, stabilizujące
j
i
l j
bili j
powstające kompleksy pośrednie lub
katalizujące odtwarzanie się aktywnych form
czynników niezbędnych do przebiegu całego
procesu.
procesu
Czynniki inicjujące występują w cytoplazmie
i łączą się z jednostkami rybosomowymi tylko
przejściowo, niekowalencyjnie.
Regulacja etapu inicjacji – odtwarzanie
aktywnego czynnika inicjującego IF-2
Odtworzenie czynnego kompleksu czynnika IF-2
z GTP odbywa się w reakcji wymiany GDP/GTP,
w której bierze udział dodatkowy czynnik IF-2B,
pośredniczący w wymianie
czynny
nieczynny
Elongacja – wydłużanie łańcucha
peptydowego
• W etapie elongacji wykorzystywane są
y
y
yją
wszystkie aminoacylo-tRNA z wyjątkiem
inicjatora Met-tRNAi).
• Elongacja wymaga GTP oraz białkowych
cytoplazmatycznych czynników elongacyjnych
(EF – elongation factors).
miejsce peptydylowe
donatorowe
d t
Enzym
peptydylotransferaza
miejsce akceptorowe
wiążące AA tRNA
i ż
AA-tRNA
Regulacja syntezy białek (1)
• Regulacja realizacji informacji genetycznej
g
j
j
j g
y
j
odbywa głównie na poziomie transkrypcji, tzn.
na poziomie syntezy informacyjnego RNA.
• Regulacji podlega również proces translacji,
przede wszystkim na poziomie inicjacji.
• Zmiany szybkości syntezy białek wynikać
mogą ze zmian w ilości elementów biorących
udział w syntezie, a wiec z ilości rybosomów
d i ł
i
i
il i b
w komórce. W stanach anabolicznych wzrasta
ilość b
il ść rybosomów w k ó podczas gdy w
ó
komórce d
d
głodzie i niedożywieniu ilość rybosomów, a
zwłaszcza ilość czynnych rybosomów ulega
zmniejszeniu.
Regulacja syntezy białek (2)
Regulacja translacji odbywa się głównie w
pierwszej fazie – na poziomie inicjacji i
obej uje
obejmuje kilka e e e ów. Jednym z nich jest
a elementów. Jed y
c jes
stan puli rybosomów.
• Szybkość syntezy białek zmienia się
równolegle z odsetkiem rybosomów
zagregowanych w polisomach.
g g
y
p
• Zmniejszeniu szybkości syntezy towarzyszy
zmniejszenie ilości polisomów, dysocjacja
j
p
, y j j
czynnych rybosomów i łączenie się jednostek
rybosomowych w nieczynne jednostki 80S
tworzące pulę rezerwową.
l

(…)


, y j j
czynnych rybosomów i łączenie się jednostek
rybosomowych w nieczynne jednostki 80S
tworzące pulę rezerwową.
l
MODYFIKACJE POTRANSLACYJNE
BIAŁEK
GLIKOZYLACJA
Rodzaje glikozylacji białek
N – glikozylacja kiedy oligosacharyd połączony jest z
białkiem resztą asparaginową zlokalizowaną przy czym
kolejną resztą może być każdy dowolny aminokwas z
wyjątkiem proliny
j tki
li
a ostatnim może być treonina lub seryna N-X-S/T
O – glikozylacja kiedy oligosacharyd połączony jest z
białkiem resztą serynową lub treoninową
Intracellular Functions of N Linked Glycans Ari Helenius & Markus Aebi 2001 VOL 291 SCIENCE
N-Linked Glycans.
Aebi.
N-acetyloglukozoamina
mannoza
Fosforan dolicholu
alfa - mannozydaza
Shah, N., Kuntz, D.A., Rose, D.R. Comparison of Kifunensine and 1-Deoxymannojirimycin Binding to Class…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz