Mechanizmy dyplomatyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizmy dyplomatyczne - strona 1

Fragment notatki:


Mechanizmy dyplomatyczne:
a) negocjacje - rokowania bezpośrednie, najbardziej naturalny sposób, do którego stronu najczęściej sie odwołują. Negocjacje muszą być prowadzone w dobrej wierze. Rokowania mogą być też prowadzone wielostronnie (ustnie czy poprzez wymianę not). Problem - czy przypadkiem nie istnieje zobowiązanie do podjęcie w 1 kolejności negocjacji ? Nie, można od razy wystąpić na drogę sądową. Oczywiście odpowiednia umowa miedzynarodowa może przewidywać konieczność negocjacji
b) dobre usługi - prowadzenie rokowań przy pomocy, czy za pośrednictwem współpracy państwa trzeciego. Państwo trzecie doprowadza spierające się do strony do rokowań bezpośrednich (umożliwia obsługę administracyjną rokowań). Niekiedy konflikt jest tak wielki, że „pośrednik negocjacyjne” jest niezbędny. Państwo 3 aktywnie w sporze nie uczestniczy.
c) mediacja - prowadzenie rokowań przy udziale strony 3 (jest nią niezależny, bezstronny mediator - zazwyczaj państwo 3, ale zdarzają się organizacje międzynarodowe oraz osoby fizyczne). Mediator uczestniczy w załatwianiu sporu, współpracuje ze stornami, wysłuchuje racji stron i następnie proponuje rozstrzygnięcie tego sporu (możliwe do zaakceptowania przez obie spierające się strony). Oczywiście te propozycje nie są wiążące dla spierających się stron, istotą jest bezstronność mediatora. Propozycje wysuwane przez mediatora muszą być możliwe do zaakceptowania (uwzględniać racje obu stron). Przykłady - Francja w konflikcie Wietnamskim ze Stanami Zjednoczonymi.
d) komisje badawcze (śledcze) - powoływale wyłącznie dla ustalenia stanu faktycznego i okoliczności związanych ze spornymi faktami. I tylko do tego ustalenia komisja badawczych się sprowadzają, zamierać należy, że ustalenia komisji nie są wiążące dla storn. Raporty komisji badawczych często były wykorzystywane jako wstępny mechanizm przy korzystaniu w rozwiązywaniu sporów. Obecnie komisje takie odchodzą do lamusa, gdyż nie proponują propyzcji rozwiązania sporu.
e) koncyliacja - badanie stanu faktycznego, ale jednocześnie formułowanie propozycji załątawienia spraw. Wzmocnione komisje śledcze w praktyce są to. Istotne dla koncyliacji jest ot, że tylko koncyliatorzy formułują propozycję załatwienia sporu (bez uczestnictwa stron jak to w mediacji ma miejsce). Sama komisja koncyliacyjna wysuwa propozycję. Istotne jest to, iż koncyliatorzy nie muszą trzymać się bezwzględnie prawa międzynarodowego. W przypadku koncyliacji istotne jest to, że propozycja załatwienia sporu jest propozycja tj. niczym wiążącym.
Mechanizmy sądowe:
a) arbitraż - załatwienie sporu przez wybranych przez strony arbitrów w procedurze określonej przez strony w oparciu o prawo międzynarodowe (jest to wiążące i ostateczne rozstrzygniecie). Arbitraż musi opierać się na normie prawa międzynarodowego, rozstrzygnięcie jest wiążące dla storn a storny są zobowiązane do wykonania rozstrzygnięcia. Strony SAME wybierają arbitrów, w przypadku sądownictwo sędziowie są z góry ustaleni. Tak samo z procedurą (arbitraż - wybór, sądownictwo - narzucenie). Strony zatem MUSZĄ się zgodzić na arbitraż, aby w ogóle się odbył (zgoda uprzednia tj. przed powstanie sporu bądź następcza tj. po powstaniu sporu w klauzulach arbitrażowych bądź w umowach arbitrażowych).


(…)

… Arbitrażowym (Konwencja Haska) tj. lista osób cieszących się aturotytem na gruncie ONZ (tj. grupy międzynarodowe), którzy mogą być wybierani jako arbitrzy w ramach procedury Arbitrażowej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz