Mechanika techniczna - najważniejsze zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika techniczna - najważniejsze zagadnienia  - strona 1

Fragment notatki:


K arby - takie fragmenty ciał (elementów maszyn), jak skoki przekroju, otwory itp. oraz miejsca działania sił skupionych, które wywołują lokalny wzrost naprężeń. Maksymalne naprężenia spowodowane istnieniem karbu są kilkakrotnie większe niż tzw. naprężenia nominalne (obliczone w danym przekroju, tak jak gdyby karbu nie było). T arcza z otworem w środku o szerokości b, grubości δ i średnicy otworu d: naprężenia nominalne (1.2):б 0 =P/bδ naprężenia w przekroju osłabionym otworem (1.3): б 0 =P/δ(b-d) rozkład naprężeń w przekroju 1-1 jest nierównomierny i nieliniowy oraz dwuwymiarowy. W punktach K naprężenia ulegają spiętrzeniu (koncentracji) i wynoszą: б x =3б 0 б y =0 S piętrzenie naprężeń występuje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z karbem. Określa je tzw. współczynnik spiętrzenia naprężeń (współczynnik kształtu): α k =б x max/б 0 Współczynnik kształtu zależy od : -promienia i głębokości wycięcia-szerokości tarczy-stanu powierzchni materiału-wrażliwości materiału na działanie karbu-współczynnika wielkości przedmiotu. M oduł Younga : inaczej moduł odkształcalności liniowej albo moduł (współczynnik) sprężystości podłużnej - wielkość określająca sprężystość materiału. Wyraża ona, charakterystyczną dla danego materiału, zależność względnego odkształcenia liniowego ε materiału od naprężenia σ , jakie w nim występuje w zakresie odkształceń sprężystych. E= δ/ε. Jednostką modułu Younga jest paskal, czyli N/m 2 .Moduł Younga jest hipotetycznym naprężeniem, które wystąpiłoby przy dwukrotnym wydłużeniu próbki materiału, przy założeniu, że jej przekrój nie ulegnie zmianie. Prawo Hooke'a prawo określające zależność odkształcenia od naprężenia.odkształcenie ciała pod wpływem działającej na nie siły jest wprost proporcjonalne do tej siły. Współczynnik między siłą a odkształceniem jest często nazywany współczynnikiem (modułem) sprężystości. T arcie jest zjawiskiem, które polega na występowaniu oporu mechanicznego, który uniemożliwia lub utrudnia wzajemne przesuwanie stykających się ciał. Warunkiem powstawania tarcia jest występowanie siły nacisku N (kontaktowej siły prostopadłej do kierunku ruchu). Rozróżnia się dwa rodzaje tarcia: statyczne i kinetyczne. T arcie statyczne występuje wówczas, gdy siła P przyłożona do jednego ze stykających się ciał jest zbyt mała, aby spowodować ich wzajemne przesuwanie. Oznacza to, że dla pewnego zakresu wartości siły P ( P

(…)

…. Niewyrównoważenie U jest definiowane jako iloczyn masy i mimośrodu U=me, tak więc U=(mkr)/(2sinα). Warunek równowagi układu sił po zrzutowaniu na oś u: Σ Biu=2U1ω^2-2U2ω^2cosβ=0. Równowaga momentów sił względem osi y': ΣMiy'=U1ω^2a-U2ω^2b=0; Równanie równowagi sił bezwładności na oś u: ΣBiu=2U1ω^2cosα-2U2ω^2cosβ=0; Równanie równowagi momentów wzgl punktu A: ΣMiA=U1ω^2asinα-UAω^2bsinβ=0. Drgania to proces…
… po dwa równania równowagi;-wewnętrznie: gdy zachodzi równość p = 2w - 3, gdzie: p - liczba prętów, w - liczba węzłów. Wyznaczanie sił w prętach w metodzie analitycznej 1.za pomocą równań równowagi dla całej kratownicy wyznaczamy reakcje podpór2.następnie wyznaczamy równania równowagi dla poszczególnych węzłów (myślowo wyciętych z kratownicy) poczynając od tego w którym zbiegają się dwa pręty, zakładając zwroty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz