Matlab obliczenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Matlab obliczenia - omówienie - strona 1 Matlab obliczenia - omówienie - strona 2 Matlab obliczenia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  1  Matlab – obliczenia    Krok 1. Proste obliczenia  Komendy wprowadzamy w oknie interpretera po znaku zachęty .   5+7  ans =      12   a=13  a=      13   x=sin(pi/2)  x=      1  Komenda zakończona średnikiem wykona się lecz nie będzie wyświetlony wynik.   x=sin(pi/6);   x  x=  0.5000   a=10  a =      10   b=20  b=      20   c=30  c=      30   aver=(a+b+c)/3  aver=      20      Zad.1.  Obliczyć cos(2 π). Odpowiedź: 1.  Zad 2.  Obliczyć  1 . 3 21 . 3 33 . 21 10 31 . 3 4 5 − − ⋅ . Odpowiedź: 8.5560e+004  Zad. 3.  Obliczyć wartość wyraŜenia  33 , 6 13 . 2 | | 2 3 x x x y − − − =  dla x = 11.3   oraz x = - 11.3. Odpowiedź: -225.5002 , 226.8211      Krok. 2. Skalary, wektory, macierze    Definiowanie i inicjalizacja   x=3.1415    % skalar  x=      3.1415   y=[7, 13, 12]    % wektor  y=      7  13  12   z=[7 ; 13 ; 12]    % wektor  z=      7      13        12          2   m=[2,12,44,14 ; 7,17,27,101 ; 3,13,33,202]  % macierz  lub   m=[2 12 44 14 ; 7 17 27 101 ; 3 13 33 202]  m=      2  12  44  14      7  17  27  101      3  13  33  202    Wykonać komendy, które podają informację na temat zdefiniowanych zmiennych.   who   whos    Inicjalizacja z zastosowaniem ‘:’   = :  :     Utworzyć wektor o długości 24 elementy zawierający wartości 0, 100, 200,..., 2300   czasi=0:100:2300  Utworzyć wektor o długości 23 elementy zawierający wartości 2300, 2200,..., 100   czasd=2300:-100:100  Odczytać wartości niektórych elementów zdefiniowanych wektorów.     czasi(3)  ans=      200   czasi(24)  ans=      2300   czasd(2)  ans=      2200    Inicjalizacja macierzy  A=[1:10; 2:2:20]  A=      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10      2  4  6  8  10  12  14  16  18  20     B=[1,2,3 ; 7,8,9];   C=[0,1 ; 5,6];   D=[B C]  D=      1  2  3  0  1      7  8  9  5  6   D(2,3)    ans=      9    Zad. 1.  Utworzyć wektor y o elementach zmieniających się od 0 do 20 co 1.  Zad. 2.  Utworzyć wektor x o elementach zmieniających się od 0 do 5  z krokiem 0,2.   Zad. 3.  Utworzyć wektor x elementów wzrastających o 0,5 poczynając od –2 , a kończąc na 3.   Zad. 4.  Utworzyć wektor x  o elementach malejących o 1 poczynając od 10 , a kończąc na -10.  

(…)

…


Zad.6. Utworzyć macierz A o elementach od 10 do 20 w pierwszym wierszu oraz od 100 do 120 (co 2) w
drugim.
2
Krok 3. Operacje na macierzach
Operacje macierzowe – operacje na macierzach określone regułami algebry liniowej;
Operacje tablicowe – operacje na elementach macierzy.
Transponowanie - to operacja polegająca na zamianie wierszy macierzy na kolumny.
Operatorem transponowania jest w Matlabie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz