Material do cwiczen 4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Material do cwiczen 4 - strona 1 Material do cwiczen 4 - strona 2 Material do cwiczen 4 - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie strategiczne –
sposoby rozwoju przedsiębiorstw
Dr Sławomir Winch
04.11.2011
Sposób rozwoju przedsiębiorstwa
Wybór źródła pozyskiwania
zasobów potrzebnych dla
realizacji planu strategicznego
Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa
Rozwój wewnętrzny
Rozwój zewnętrzny
Rozbudowa
istniejących
obiektów
Fuzje
Inwestycje green
field (ogniwa
łańcucha
wartości)
Przejęcia
Alianse
strategiczne
Dla kogo rozwój wewnętrzny?
Rozwój wewnętrzny vs zewnętrzny –
czynniki sektorowe
Rozwój wewnętrzny
Wczesna faza życia
sektora
Rozwój zewnętrzny
Duży potencjał
globalizacyjny
Sektor w fazie dojrzałości
lub schyłkowej
Brak
administracyjnych
barier wejścia
Silna konkurencja
Szybki postęp techniczny
Rozwój wewnętrzny vs zewnętrzny –
czynniki korporacyjne
Rozwój wewnętrzny
Strategia dyferencjacji
(przywództwo jakościowe)
Strategia dywersyfikacji
pokrewnej lub specjalizacji
Koncentracja na rynku
krajowym
Rozwój zewnętrzny
Strategia międzynarodowa
Strategia dywersyfikacji nie
pokrewnej
Duży potencjał ekonomiczny
Strategia niszy
Mały potencjał
Brak tolerancji dla ryzyka
Tolerancja dla ryzyka
inwestycyjnego
Cele fuzji i przejęd
Logika
konkurencyjna
Efekt
skali
Logika
transakcyjna
Efekt
synergii
Fuzja – połączenie dwóch lub więcej
niezależnych przedsiębiorstw
Fuzja
Wcielenie – jedna
firma traci
osobowośd prawną
Konsolidacja –
nowy podmiot
gospodarczy
Przejęcie
Zakup przez jedną firmę całego
lub większościowego pakietu
udziałów innej firmy
Alianse
Współpraca pomiędzy konkurentami
– skierowana zwykle przeciwko
innym graczom rynkowym
Ćwiczenie – przyczyny niepowodzenia
• Wadliwe formułowanie oczekiwao –
dobór niewłaściwego partnera
• Przepłacenie
• Złe zarządzania
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz