Maszyny formierskie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maszyny formierskie-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Maszyny formierskie można podzielić ze względu na: rodzaj napędu (pneumatyczny, hydrauliczny, mechaniczne i elektromagnetyczne), sposób zagęszczania masy (formierki prasujące, wstrząsowe, wstrząsowe z doprasowaniem, wstrząsowo-prasujące, narzucarki, oraz specjalne, przeznaczone do produkcji specjalistycznej do formowania bezskrzynkowego), sposobu oddzielania formy od modelu (ze skrzynką nad modelem-trzpieniowe i przeciągane, ze skrzynką pod modelem-ze stołem obracanym i przerzucanym, obrotowe). Sposoby zagęszczania masy formierskicj - prasowanie (górną płytą płaską, dolną, górną płytą modelową, dolną), wstrząsanie (poprzez opadanie z pewnej wysokości stołu formierki na którym ustawiona jest płyta modelowa i skrzynka z masą), narzucanie (narzucarki są urządzeniami wyłącznie o napędzie mechanicznym, zagęszczanie następuje poprzez miotanie przez łopatkę wirnika narzucarki porcji masy formierskiej)
Wykonywanie odlewów w formach z mas termoutwardzalnych - metoda ta w porównaniu z odlewaniem w innych formach piaskowych ma takie zalety jak uproszczenie procesu odlewania przez wyeliminowanie skrzynek formierskich, poprawienie warunków wypełnienia formy metalem, a tym samym zmniejszenie trudności podczas odlewania cienkościennych przedmiotów, mniejszy opór formy podczas krzepnięcia i stygnięcia metalu, zabezpiecza odlew przed naprężeniami i pękaniem, ponadto metoda ta umożliwia uzyskanie odlewów o dużej dokładności wymiarowej poniżej 0,3mm/100mm oraz czyste i gładkie powierzchnie.
Skorupy wykonuje się najczęściej z masy formierskiej o następującym składzie: 1)płukany piasek kwarcowy, tworzący osnowę masy 89-92%, 2)żywica fenowolo-formaldehydowa, spełniająca rolę spoiwa 6-10%, 3)urotropina C6H12N4 (sześciometylanoczteroamina) jako utwardzacz rozkładający się pod wpływem temperatury na amoniak i formaldehyd 1%
Dwie metody wytwarzania skorup: Croninga C w tym procesie formy skorupowe wykonuje się przez nasypanie lub nadmuchiwanie masy formierskiej na płytę modelową. W procecie Dieterta D kształt i wymiary wewnętrzne formy skorupowej odtwarzane są przez model a zewnętrzne przez osłonę. Masę skorupową wprowadza się przez otwory dmuchowe w przestrzeń między modelem a osłoną za pomocą nadmuchiwarki lub strzelarki. Często stosuje się dodatkow docisk za pomocą wkładki co bardzo podnosi wytrzymałość i jakość rdzeni. Proces D jest stosowany tylko do rdzeni, których nie można lub trudno jest wykonać w całości, a bardziej opłacalne jest wykonanie ich z dwóch połówek lub nawet większej liczby części sklejanych następnie razem. - ale mniejsza dokładność wymia
Proces gorącej rdzennicy (hot-box)

(…)

… w odlewnictwie masy formierskie utwardzane dwutlenkiem węgla składają się z: osnowy (najczęściej płukany piasek kwarcowy) i spoiwa - szkła wodnego. Oprócz nich w skład masy może wchodzić: lepiszcze (glinka kaolinitowa), dodatki polepszające wybijalność masy (pył węglowy, grafit, pył koksowy, melasa, żywice syntetyczne, tlenek żelaza, oraz woda. Utwardzenie masy następuje po przedmuchaniu jej dwutlenkiem węgla i odparowaniu ewentualnego nadmiaru wody - najlepsze gdy są gorące spaliny bądź ciepłe powietrze z dwutlenkiem węgla - nie zimne.
CMS - ciekłe masy samoutwardzalne
SMS - sypkie masy samoutwardzalne
Masa chemoutwardzalna przykład: piasek kwarcowy 100cz.wag., żywica Karbafur 2,5 cz.wag., kwas fosforowy 1 cz.wag. lub naprzykład piasek kwarcowy 100cz.wag., żywica eo=1 2cz.wag., utwardzacz bs-1 1cz.wag.
Kokil…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz