Masy formierskie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 4683
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Masy formierskie-opracowanie - strona 1 Masy formierskie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

1. MASY FORMIERSKIE. BUDOWA MODELI I RDZENNIC. TECHNOLOGIA PEŁNEJ FORMY.
MASY FORMIERSKIE.
1. Cel przeprowadzenia badań właściwości mas formierskich.
Właściwości m. f.: wilgotność, wytrzymałość na ściskanie i ścinanie, przepuszczalność, osypliwość. Badanie jest
związane z dużym wpływem na powstawanie wielu wad odlewniczych np.: chropowatości przypalania,
pęcherzy.
2. Jaki jest wpływ składników kwarcowo-igłowej masy formierskiej na jej wytrzymałość?
Składniki: osnowa-piasek kwarcowy (80-90%), lepiszcze igłowe (9-10%), woda (2-4%), specjalny dodatek np.:
pył węgla kamiennego (2-6%). Wytrzymałość i przepuszczalność masy, zwłaszcza w wilgotnych k-i masach, są
ze sobą związane, decyduje o tym przede wszystkim kształt, wielkość i jednorodność osnowy ziarnowej,
zawartość lepiszcza i stopień zagęszczenia masy. Dla pewnych zawartości wody otrzymuje się max
wytrzymałość. Zawartość wilgoci w m. f. zależy od lepiszcza. Na każdy 1% zawartości np. bentonitu Masa
powinna zwierać ok. 0,36% wilgoci, co zapewnia otrzymanie optymalnych wartości wytrzymałości.
3. Co to jest osypliwość masy formierskiej?
Osypliwość (odporność na ścieranie) charakteryzuje powierzchowną odporność m. f. lub rdzeniowej na
oddziaływanie czynników dynamicznych np.: strugi ciekłego metalu. Oblicza się na podstawie ubytku masy
badanej próbki według wzoru S=(Q-Q1/Q)*100% S –osypliwość%, Q –masa walcowej próbki standardowej
przed ścieraniem(g), Q1 –m.w.p.s. po 4 min ścierania(g)
4. Dlaczego przepuszczalność m.f. odgrywa ważną rolę w procesie technologicznym otrzymania odlewu?
Przepuszczalność m. f. to zdolność do odprowadzania gazów wytwarzanych w formie odlewniczej podczas
zalewania ciekłym metalem. Dzięki prawidłowemu odprowadzeniu gazów zapobiega się powstawaniu
niektórych wad odlewniczych. Gdy źle odprowadzimy gazy to tworzą się pęcherze gazowe, bąble, sitowatość,
nakłucia. Dlatego konieczne jest dobranie takich parametrów m. f. aby otrzymać odlew bez wymienionych wad.
BUDOWA MODELI I RDZENNIC.
1. Co to jest model i do czego służy. Podział modeli.
Model jest elementem oprzyrządowania, który odtwarza w formie odlewniczej zewnętrzny kształt odlewanego
przedmiotu –odlewu. Wymiary modelu powiększone są o wielkości skurczu metalu w czasie krzepnięcia.
Podział: *modele bezpośrednio odtwarzające kształt odlewu: (bezrdzeniowe (tzw. naturalne) odwzorowuja
wnękę formy, dając zgodny z rys kształt) *modele pośrednio odtwarzające kształt odlewu( odlew zgodny z rys
projektowym, najczęściej wspólny z rdzenniem, dając zgodny kształt) *modele uproszczone (Służy do
formowania ręcznego, czyli do produkcji jednostkowej i małoseryjnej) •Wszystkie modele można wykonać jako
modele dzielone i niedzielone z lub bez części odejmowanych.
2. Co to jest rdzeń i do czego służy.
Rdzenie służą do odtwarzania wewnętrznych kształtów przedmiotu odlewanego. Wykonuje się je w skrzynkach
rdzeniowych ? rdzennicach ? za pomocą wzorników lub maszynowo. W rdzeniu rozróżnia się rdzeń właściwy i
rdzenniki. Rdzenniki umożliwiają ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz