marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa - strona 1

Fragment notatki:


Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa: elementy otoczenia przedsiębiorstwa rynek jako podstawa działań przedsiębiorstwa konkurencja i konkurencji marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek II Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa: Elementy otoczenia przedsiębiorstwa Marketing jest wytworem określonych warunków, pojawienie się ograniczeń po stronie popytu oraz związanego z tym narastania trudności w sprzedaży lub niepewności zbytu produktów na rynku. Zmieniające się nieustannie warunki działania są jednym z podstawowych czynników wpływających na wewnętrzną strukturę marketingu (na strukturę jego sfery badawczej oraz strukturę stosowanych instrumentów i działań. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa istotne jest wyodrębnienie zewnętrznych i wewnętrznych warunków jego działania. Warunki zewnętrzne przedsiębiorstwa tworzy otoczenie w którym ono działa, programując i organizując procesy obsługi rynku. Na otoczenie składają się okoliczności, zjawiska i procesy przebiegające na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz instytucje działające obok niego. Podstawową warstwę otoczenia tworzą czynniki:
Demograficzne (liczebność struktura oraz tempo przyrostu ludności:
Społ-kultr.(świadomość zwyczaje, normy etyczne i moralne, stopień wykształcenia)
Ekonomiczne (poziom i tempo rozwoju gospodarczego, polityka gospodarcza-monetarna,finansowa, i podatkowa)
Prawne (system przepisów regulujących działalność gospodarczą)
Organizacyjne (organizacja i struktura podmiotów działających w gospodarce)
Przyrodniczo-techniczne (poziom techniki i stopień opanowania technologii)
Pod wpływem otoczenia, kształtowanego również przez państwo, powstaje druga warstwa warunków działania przedsiębiorstwa . Jej zewnętrznym i syntetycznym odzwierciedleniem są warunki rynkowe , a zwłaszcza kształtowanie się podaży i popytu oraz postępowanie konsumentów i konkurentów. Makrootoczenie przeds, to miejsce w którym przeds.musi rozpocząć poszukiwani swych możliwości rynkowych oraz ewentualnych zagrożeń.
Otoczenie demograficzne ukazuje ogólnoświatową eksplozje demograficzna, zmiany w strukturze wiekowej,etnicznej i poziomie wykształcenia, nowe typy gospodarstw domowych.
Otoczenie ekonomiczne ukazuje spowolnienie wzrostu dochodów realnych społeczeństwa, niski poziom oszczędności i wysoki poziom zadluzenia oraz zmiany we wzorcach wydatków konsumentów.
Otoczenie przyrodnicze wskazuje na potencjalne niedobory surowców naturalnych, zmieniające się koszty energii, wzrost poziomu zanieczyszczenia środowiska.
Otoczenie technologiczne sygnalizuje zwiększenie się szybkości zmian technologicznych nieograniczone możliwości innowacji, wysokie budżety na badania i rozwój.


(…)

… na przykład masło i margaryna lub też zapałki i zapalniczka. Produkty oferowane po niskiej cenie są przeznaczone dla masowego nabywcy, który jest bardzo wrażliwy na cenę i od jej poziomu uzależnia zakup. Gdy cel omawianej strategii zostanie osiągnięty to popyt zgłaszany przez konsumentów dynamicznie wzrośnie a producent zmaksymalizuje wartość sprzedaży. Ustalając poziom ceny w przypadku obu strategii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz