Marketing zestawy 1 2 3 4 5.doc

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing zestawy 1 2 3 4 5.doc - strona 1

Fragment notatki:

=Marketing to proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz
dystrybucji idei, dóbr i usług.właściwy produkt- którego oczekują nabywcy; Cena- która jest
akceptowana; miejsce i czas- które odpowiadają nabywcy; promocja- która zapewnia dobrą
komunikację
=Kanaly bezposrednie-bezposreni kontakt producenta z ostatecznym nabywca
Kanaly posrednie-nie ma kotaktu miedzy producentem a nabywca ostatecznym
Kanaly krotkie-miedzy producentem a nabywca wystepuje jedno ogniwo laczace
dystrybucje
Kanaly dlugie-liczba ogniw miedzy producentem a ostatecznym nabywca jest wiecej niz
jedno ogniwo posredniczace,Kanaly szerokie- liczba posrednikow miedzy producentem a
nabywca na jednym szczeblu jest duza ( wiele hurtowni, sklepow detalicznych)
Kanaly waskie- charakteryzuja sie niewielka liczba podmiotow na poszczegolnych
szczeblach miedzy producentem a nabywca
=wybór rynku docelowego – etapy :określenie potrzeb, wymagań oraz charakterystyki
konsumentów; analiza podobieństw i różnic występujących między kons; wyodrębnienie
segmentów rynku;wybór segmentu(ów) rynku. Zasady wyboru rynku docelowego:
koncentrować dział w takim obszarze, który daje przeds. możliwości uzyskania przewagi
konkurencyjnej 2.wybierać znajomy obszar rynku 3. Wybierać segment rynku zgodny z
długofalowymi dział przeds 4. Koncentrować się na segmentach o odpowiedniej wielkości 5.
Unikać segmentów związanych z ostrą walką konkurencyjną, 6. Starannie oceniać bariery
wejścia na rynek 7. Upewnić się czy działanie na rzecz segmentu zapewni osiągnięcie
zysku.
=Cykl życia produktu: wprowadzenie (w zakresie informowania klientów o pojawieniu się
produktu na rynku.); wzrost (następuje najszybszy wzrost sprzedaży, powodujący obniżenie
kosztów jednostkowych produkcji); dojrzałość (klienci są w mniejszym stopniu podatni na
reklamę, a decydujące znaczenie zaczyna mieć cena); spadek (spadek produkcji i
sprzedaży). Sposoby regulowania cyklem życia produktu:
obniżenie ceny,intensyfikacja sprzedaży,szukanie nowych rynków zbytu,promocja
uzupełniająca
modyfikacja produktu (rzeczywistego i poszerzonego)
=Polityka cenowa - nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen. Polityka cen powinna
pozostawać w zgodzie z pozostałymi instrumentami marketingu-mix oraz decyzjami co do
rynku docelowego.
=Orientacja rynkowa – tu bada się zjawiska wewnętrzne i zewnętrzne. Sprzedaż
analizuje się globalnie i we wszystkich możliwych przekrojach. Pojawiają się elementy
konkurencyjności. Głównym punktem wyjścia jest rynek (konsument). Orientować się
na rynek tzn. orientować się na konsumenta, jego bieżące i przyszłe potrzeby.
Orientować się należy również na konsumenta.
=SEGMENTACJA rynku – podział rynku na jednorodne grupy nabywców, z których
każda charakteryzuje się odmiennymi potrzebami, cechami, zachowaniami oraz
reakcją na stosowane przez firmę instrumenty marketingowe. Kryteria geograficzne
(miejsce zamieszkania, gęsość); demograficzne ( płeć, wiek,);
ekonomiczne( dochody, źródła doch, wydatki,);kulturowe(

(…)

… się gdy produkty różnią
się cechami użytkowymi, jakością i przeznaczeniem dla różnych segmentów rynku.
Wadą tej strategii są wysokie koszty promocji. Marki rodzinne – znakowanie wspólną
marką wszystkich dóbr i usług danej firmy. Posługiwanie się jedną marką ma na celu
kreowanie ogólnego wizerunku firmy [np. Bank Pekao, PZU].Marki łączone – polegają
na łączeniu znaku firmowego ze znakami indywidualnymi [np. Opel Vectra, Opel
Omega] Wadą marek łączonych są wyższe wydatki na promocję, każda marka jest
wówczas promowana niezależnie. Rozszerzanie marki – ma miejsce gdy z marek
indywidualnych tworzy się markę rodzinną lub gdy podobne produkty są dodawane
do już istniejącej rodziny marek. Strategia ta ma zalety w postaci niskich kosztów
rozwoju produktu
=Funkcjie dystrybucji:Funkcje koordynacyjne:Gromadzenie…
… na prowadzenie dalszej działalnościKosztowa Przeciwną rolę spełnia cena dla kupujących.
=Marketing mixw zakresie usług non - profit to zbiór narzędzi marketingowych, które
są stosowane przez organizację non-profit w dążeniu do realizacji zamierzonych
celowwśród ludzi i społeczności. Wyróżnia go przede wszystkim to, że w przypadku
organizacji dobroczynnych istnieje dwa rodzaje klienteli, ponieważ donatorzy…
… marketingowe. Kryteria geograficzne
(miejsce zamieszkania, gęsość); demograficzne ( płeć, wiek,);
ekonomiczne( dochody, źródła doch, wydatki,);kulturowe( religia);społeczne
( pochodzenie społ) odnoszące się do produktu lub sytuacji zakupu( wielkość zakupu
i spożycie, l
status użytkownika,)
=Instrumenty promocji
? reklama: każda płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji idei
? marketing bezpośredni
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz