marketing w handlu i usługach - Formy wymiany, wady i zalety

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2737
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
marketing w handlu i usługach - Formy wymiany, wady i zalety  - strona 1

Fragment notatki:Informacje zawarte w notatce to: handel, dystrybucja, szczeble obrotu towarowego, handel detaliczny, handel stacjonarny skoncentrowany, marketing w handlu i usługach, cykl życia usługi,strategia penetracja, system franchisingu, sprzedaż osobista, podstawowe cechy usług, układ kalkulacyjny, obrót tranzytowy.

MARKETING W HANDLU I USŁUGACH
Rozdział I
DEFINICJA HANDLU I POJĘĆ POKREWNYCH
1.1 HANDEL
Handel - jest to świadczenie dostawcom i odbiorcom towarów usług handlowych, czyli czynności niezbędnych do dokonywania transakcji kupna - sprzedaży
1.1.1 Wymiana Wymiana towarowo - pieniężna rozwijała się w Europie już od schyłku średniowiecza. Było to widoczne w rolnictwie, przemyśle, handlu. Możliwość rozwoju takiej wymiany warunkowały: • Wzrost liczby ludności;
• Stosowanie postępu technicznego;
• Ożywienie handlu;
• Powstanie scentralizowanych monarchii, co było wynikiem walki o opanowanie rozbicia feudalnego.
Wymiana towarowo-pieniężna rozwijała się przez setki lat. Na początku w ogóle nie istniała. Produkty pracy nie były przeznaczone na sprzedaż, czyli nie były towarami. Każdy był jednocześnie producentem i konsumentem tworząc dobra tylko i wyłącznie na swoje własne potrzeby. Z kolei w momencie odkryć geograficznych do Europy napłynęły ogromne bogactwa, w tym kruszce, metale szlachetne. Napływały one z kolonii hiszpańskich, portugalskich w Ameryce. Zaobserwować tu można, że wymiana ta była przypadkowa. Rozwijała się przy udziale kupców, za ich pośrednictwem. Warstwa kupców wyjątkowo bogaciła się. Po odkryciach geograficznych rozwój wymiany towarowo - pieniężnej wymagał dalszego udoskonalenia, dalszej organizacji. W średniowieczu podstawową formą organizacyjną tej wymiany były gildie, natomiast na przełomie XV/XVI w stały się nią towarzystwa handlowe, czyli tzw. kompanie handlowe. Celem kompanii była monopolizacja handlu z dalekimi krajami (jego opanowanie przez zrzeszenie stowarzyszenia kupieckiego). Na przełomie XV/XVI w powstały następujące kompanie handlowe: Kompania Afrykańska, Wschodnia, Moskiewska, czy też Lewantyńska. W wymianie towarowo-pieniężnej międzynarodowej wzrosła także rola banków. Pierwsze banki powstały we Włoszech. Prowadziły przede wszystkim rozliczenia przy pomocy weksli i listów kredytowych. Na tym etapie wymiana odbywała się już regularnie. Kupcy dbali o swoje interesy i finanse. Ich produkty pracy były przeznaczone do sprzedaży na rynku, aby przynosiły zyski na zaspokojenie potrzeb. Formy wymiany, wady i zalety
Wymiana towarowo-pieniężna polega na odpłatnej wymianie towarów i usług miedzy kontrahentami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach, bądź tych samych. Sens ekonomiczny wymiany polega na uzupełnieniu brakujących dóbr oraz wykorzystaniu różnic kosztów produkcji określonych towarów w kraju i za granicą. Handel wynika z wielu czynników, do najważniejszych zaś z nich zaliczyć możemy: • nierówny podział surowców na ziemi, co dotyczy np. zasobów węgla, rud żelaza, rud metali nieżelaznych, ropy naftowej;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz