Marketing polityczny - ćwiczenia - Marketing gospodarczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing polityczny - ćwiczenia - Marketing gospodarczy - strona 1 Marketing polityczny - ćwiczenia - Marketing gospodarczy - strona 2

Fragment notatki:

I. wprowadzenie
Marketing gospodarczy:
Celem było stworzenie takich narzędzi, aby przywiązać klienta do konkretnego produktu, firmy itd. MG„proces planowania i realizowania pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji myśli, towarów i usług w celu tworzenia wymiany, która urzeczywistnia tak cele indywidualne, jak i organizacyjne” (Kotler, Amstrong, Marketing, 1990)
Nie zajmuje się sprzedawaniem polityków a jedynie usług polityków. (I Newman, The Marketing of the President, 1994) Jednak współczesne kampanie wyborcze koncentrują się na kandydacie i również strategie marketingowe tak czynią (łatwiej jest „sprzedać kandydata” niż program) Zasadnicza jednak różnica leży w celu ostatecznym: wybory w systemie demokratycznym mają umacniać i podtrzymywać demokrację (rządy ludu). W demokracji przedstawicielskiej władza ludu to możliwy do oddania głos w wyborach.
Proste przeniesienie metod badawczych nad zachowaniami konsumenckimi do badań nad zachowaniami wyborczymi jest oczywistym błędem. Różnice między marketingiem gospodarczym a politycznym
wyborcy podejmują decyzję jednego konkretnego dnia. wyborcy „kupują” produkt bez konkretnej ceny (chociaż ma tu zastosowanie kalkulacja zysków i strat) konsekwencje są odsunięte w czasie (dysonans podecyzyjny)
wynik wyborów nie jest decyzją indywidualną, ale społeczną (mała satysfakcja) stosunek indywidualnej decyzji do ostatecznego wyniku.
zwycięzca wyborów politycznych bierze wszystko (monopolista na jakiś czas)
produkt jest złożony (skomplikowany) nie wiadomo co się kupuje
produkt lokalny (narodowy, wojewódzki, powiatowy, gminny)
po wygraniu wyborów poparcie dla partii rządzącej stopniowo spada
Cztery bodźce marketingowe 4*P: Tworzenie produktu (product)
Ustalenie ceny (price)
Dostarczenie (miejsce sprzedaży) (place)
Promowanie (promotion
Produkt/Usługa
Rzeczywisty produkt marketingu politycznego to:
Platforma wyborcza
ogólny program wyborczy kandydata wynikający z założeń polityczno-gospodarczych (program partii lub organizacji stworzonej na czas wyborów)
szczegółowe stanowiska wobec kwestii pojawiających się w kampanii
wizerunek kandydata
odniesienie się, odwołanie do zaplecza społecznego - związki zawodowe, organizacje społeczne, autorytety
(Cwalina, Falkowski, Marketing polityczny, 2005)
Promocja
Strategia koncentracji - zogniskowanie uwagi i środków finansowych na określonych segmentach wyborców (np. wieś, województwa, regiony)

(…)

… wyczucia czasu - jeżeli sondaże wskazują, że poparcie dla kandydata zaczyna wzrastać, należy zwiększyć promocję np. (liczbę ulotek, plakatów, reklam itd.)
Strategia zmylenia - unikanie starcia bezpośredniego z mocniejszym przeciwnikiem lub ataku na bardzo popularnego przeciwnika, polega to na próbie wytrącenia przeciwnika z równowagi, poczekaniu na jego błąd.
Strategia kampanii negatywnej - bezpośredni…
… niż moje, że przypomina sylwetką chudego „charta” niż silnego buldoga itd.)
Zasada: minimalizujemy koszty w przypadku naszego kandydata, maksymalizuj w przypadku przeciwnika.
Typologia segmentów rynku wyborczego Wyborcy - to ich chcemy nakłonić do działania, głosują
Grupy interesu - mogą wpływać na szersze grupy wyborców
Media - ich sympatia zadecyduje o tym czy i jak będzie pokazywany kandydat w mediach
Organizacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz