Marketing międzynarodowy skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3045
Wyświetleń: 3556
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing międzynarodowy skrypt - strona 1 Marketing międzynarodowy skrypt - strona 2 Marketing międzynarodowy skrypt - strona 3

Fragment notatki:


1.  Marketing międzynarodowy-istota i uwarunkowania rozwoju.   Internacjonalizacja  – różnorodne formy międzynarodowej współpracy gospodarczej  państw i przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza korporacji transnarodowych. Aktywne  działania firmy w coraz bardziej złożonym, wielowymiarowym otoczeniu rynku  międzynarodowego i globalnego.   Globalizacja  – oznacza proces intensyfikacji politycznych, kulturowych i ekonomicznych  relacji na płaszczyźnie międzynarodowej. Jest zjawiskiem rosnących związków i  współzależności między państwami , blokami państw, ich gospodarek i przedsiębiorstw.   -przesłanki globalizacji- tworzą  tendencje liberalizacji handlu zagranicznego, rosnące  umiędzynarodowienie produkcji i dystrybucji, skracanie cyklu życia dóbr i usług.  Internacjonalizacja jako proces, zjawisko czy typ zachowań rynkowych przedsiębiorstw  ma określoną podbudowę teoretyczną, formułowaną na gruncie makro i mikroekonomii.  Można je ująć w trzy podstawowe grupy:    Teorie makroekonomiczne- rozpatrują procesy internacjonalizacji i  międzynarodowy podział pracy na płaszczyźnie makro-państwa i gospodarki.    Teorie mikroekonomiczne- wyjaśniają naturę internacjonalizacji poprzez analizę  form i uwarunkowań aktywności międzynarodowej głównego podmiotu w  gospodarce-przedsiębiorstwa z jego zróżnicowaną wiązką celów, zasobami,  strategiami rozwoju i strukturą rynku, w ramach którego funkcjonuje lub na który  ewentualnie zamierza wejść.     Modele jednoczynnikowe:    Monopolistycznej przewagi (zakłada, że przedsiębiorstwo  podejmuje decyzje o wejściu w wymianę międzynarodową  wówczas, gdy dostrzega szansę wykorzystania za granicą przewagi  monopolistycznej osiągniętej na rynku  krajowym)    Reakcji oligopolistycznej- (naśladowanie zachowań rynkowych  innych firm funkcjonujących w danym sektorze)    Obszarów walutowych-( wyjaśnia istotę i mechanizm  internacjonalizacji zróżnicowaniem cen, wielkością rynku i  kosztami uruchomienia działalności za granicą, różnicami kursów  wymiennych walut)    Lokalizacji- (identyfikuje przesłanki internacjonalizacji poprzez  poszukiwanie przez przedsiębiorstwo najkorzystniejszych miejsc  wytwarzania i transportu, stanowiących łącznie przesłanki zjawiska  określonego  delokalizacją produkcji )    Teoria cyklu życia produktu- (wyjaśnia internacjonalizację poprzez  diagnozę „problemu produktu”: skracanie jego żywotności  rynkowej, przyśpieszenie zużycia moralnego)    Teorie eklektyczne- identyfikują szeroki, złożony zestaw przesłanek leżących u  podstaw internacjonalizacji i formułowania strategii marketingu  międzynarodowego. Nazywane są modele wieloczynnikowe, które dzielimy na:    Model J.H.Dunninga –(upatruje istotę internacjonalizacji współczesnych  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz