Mapy tematyczne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapy tematyczne- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

MAPY TEMATYCZNE
Mapy tematyczne są opracowaniami kartograficznymi eksponującymi 1 lub kilka
wybranych
elementów,
treści
ogólnogeograficznej
bądź
określone
zagadnienia
społeczno-gospodarcze lub przyrodnicze. Mapy te stanowią zbiory map w skalach od 1:
250 do 1: 500 000.
Mapy tematyczne ze względu na treść dzielą się na dwa zespoły:
1. mapy społeczno – gospodarcze zawierające informacje ilustrujące określone
zagadnienia z zakresu zjawisk gospodarczych i struktury zagospodarowania terenu oraz
zagadnienia i zjawiska społeczne,
2. mapy przyrodnicze – zawierają informacje ilustrujące zasoby naturalne, zjawiska
fizjograficzne i wzajemne powiązania występujące między poszczególnymi elementami
środowiska przyrodniczego.
Zespoły map społeczno-gospodarczych dzieli się na dwie grupy:
a) mapy gospodarcze przedstawiają jakościowe i ilościowe zagospodarowanie terenu,
b) mapy społeczne ilustrują zjawiska i stosunki demograficzne.
Zespoły map przyrodniczych dzieli się na dwie grupy:
a) mapy fizjologiczne – obrazują rzeźbę terenu, budowę geodezyjną, wody, gleby,
klimat, szatę roślinną i inne procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym,
b) mapy sozologiczne – obrazują jakościowo i ilościowo zróżnicowane zaburzenie,
zniszczenie i skażenie środowiska, dynamikę ujemnych zmian oraz stan zasobów
środowiska i ochronę jego naturalnych wartości.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz