maloletni, wladza rodzicielska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
maloletni, wladza rodzicielska - omówienie - strona 1 maloletni, wladza rodzicielska - omówienie - strona 2 maloletni, wladza rodzicielska - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

sytuacja prawna dziecka
Przed ukończeniem 13 roku życia:
brak zdolności do czynności prawnych
- małoletni może jedynie zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego,
- umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania,
- jeśli nie pociąga za sobą rażącego pokrzywdzenia małoletniego Po ukończeniu 13 roku życia:
Ograniczona zdolność do czynności prawnych Małoletni może samodzielnie:
- zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, - rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi,
- rozporządzać przedmiotami oddanymi mu do swobodnego użytku przez rodziców bądź opiekuna prawnego,
- samodzielnie dokonywać czynności prawnych przez które nie zaciąga zobowiązania i rozporządza swoim prawem.
Małoletni może za zgodą przedstawiciela ustawowego:
- dokonać czynności prawnej przez którą zaciąga zobowiązanie i rozporządza
swoim prawem,
Przy czynnościach prawnych dwustronnych zgoda może być wyrażona:
- przed dokonaniem czynności,
- równocześnie z wykonywaniem czynności prawnej
- potwierdzona przez przedstawiciela ustawowego po dokonaniu czynności
Przy czynnościach prawnych jednostronnych zgoda może być wyrażona tylko:
- przed dokonaniem czynności,
- równocześnie z dokonaniem czynności przez małoletniego
Małoletni do 18 roku życia podlega władzy rodzicielskiej.
Na treść władzy rodzicielskiej składa się:
Piecza nad osobą dziecka
Piecza nad majątkiem dziecka
Reprezentacja ustawowa dziecka
Ingerencja w sferę władzy rodzicielskiej:
- Ograniczenia władzy rodzicielskiej (nie ustanawia się opiekuna prawnego)
- Zawieszenie władzy rodzicielskiej (ustanawia się opiekuna prawnego)
- Pozbawienie władzy rodzicielskiej (ustanawia się opiekuna prawnego)
Jeśli żaden z rodziców nie sprawuje władzy rodzicielskiej dla dziecka ustanawia się opiekuna prawnego.
Są to sytuacje, kiedy rodzice: - nie żyją
- są nieznani
- nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (np. są częściowo
ubezwłasnowolnieni)
- zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej
- ich władza rodzicielska została zawieszona.

(…)

…, nie wychowują, nie reprezentują dziecka.
Sytuacja prawna dziecka, którego rodzicom ograniczono władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej, -
- bezpośrednią pieczę nad osobą dziecka sprawuje - wychowuje dziecko - reprezentuje w dochodzeniu świadczeń
Rodzina zastępcza bądź placówka opiekuńczo-wychowawcza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz