Mallus

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mallus - strona 1 Mallus - strona 2 Mallus - strona 3

Fragment notatki:


Zagadnienia teoretyczne Większość światła z którym się spotykamy, jest światłem niespolaryzowanym,  tj. kierunki drgań wektora świetlnego jego promieni rozchodzą się we wszystkich  możliwych kierunkach prostopadle do promieni, przy czym wszystkie te kierunki są  jednakowo prawdopodobne.  Dobrym przykładem światła niespolaryzowanego jest  światło słońca lub żarówki. Światło spolaryzowane natomiast powstaje, gdy kierunki drgań wektora  świetlnego zostają uporządkowane w jakikolwiek sposób, np. w jednej płaszczyźnie.   Ten typ światła otrzymuje się poprzez odbicie światła od płytek szklanych lub  dielektrycznych, lub za pomocą pryzmatów polaryzujących, które rozdzielają wiązki  świetlne o różnej polaryzacji dzięki zjawisku podwójnego załamania w ich krystalicznej  strukturze.  Gdy kąt odbicia i załamania światła tworzą kąt prosty, fala świetlna jest  całkowicie spolaryzowana. Efekt polaryzacji wykorzystuje się na przykład w technice fotograficznej; dzięki  zastosowaniu filtrów polaryzujących minimalizuje się efekty odbić od błyszczących  gładkich powierzchni, jak szyba czy powierzchnia wody.  W tym przypadku gładka  powierzchnia wstępnie polaryzuje wiązki światła, a filtr (przy odpowiednim ustawieniu  względem obiektu) przepuszcza jedynie światło o polaryzacji innej od tej odbitej; w  efekcie odbicia na obrazie zostają zminimalizowane.  Wśród innych przedmiotów  użytkowych wykorzystujących zjawisko polaryzacji znajdują się m.in. okulary  przeciwsłoneczne dla osób przebywających w pobliżu wody lub spędzających dużo  czasu na rozgrzanych w lecie szosach.  Działają one w analogiczny sposób. Ponieważ światło jest rodzajem energii, mówiąc o jego natężeniu rozumiemy  ilość energii wysyłanej przez jego źródło w określonym przedziale czasu.  Energia ta  zwykle nie rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach, dlatego w  doświadczeniach ze światłem często korzysta się ze światła otrzymanego za pomocą  lasera, które jest bardzo spójne i monochromatyczne, jak również w dużym stopniu  skolimowane, co pozwala uzyskać dużą gestość powierzchniową mocy emitowanego  promienia. Gdy światło przechodzi przez analizator optyczny (układ dwu płytek  polaryzujących, zwanych odpowiednio polaryzatorem i analizatorem), jego natężenie  po przejściu przez analizator zależy od ich kąta położenia względem siebie, a ściślej od  kąta między ich płaszczyznami polaryzującymi.  Maksymalne natężenie otrzymujemy  dla kąta  α=0°, kiedy to natężenie wyjściowe powinno teoretycznie się równać natężeniu 

(…)

… z układu
laser rubinowy - polaryzator - fotokomórka - amperomierz. Po włączeniu lasera i
skierowania wiązki światła poprzez polaryzator na fotokomórkę, mierzono zależność
natężenia światła od wskazania skali polaryzatora, którego położenie było zmieniane co
5° aż do pełnego obrotu, tj. 360°. Następnie po ustawieniu polaryzatora, tak, aby
przepuszczał jak najwięcej światła, odczytywano wskazania amperomierza co 20 s
przez 6 minut, w celu późniejszej analizy błędów.
Opracowanie wyników pomiarów
Wyniki zostały wpisane do tabeli na pierwszej stronie, a następnie naniesione na
wykres, dla wygody przyjmując za 90° punkt w którym natężenie światła było
najmniejsze, czyli nasz pierwszy pomiar (patrz rys. 1).
Następnie na ten sam wykres naniesiono krzywą uzyskaną teoretycznie
ze wzoru Mallusa, I=I0 cos2α…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz