Makroekonomia-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 4655
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia-zadania - strona 1 Makroekonomia-zadania - strona 2 Makroekonomia-zadania - strona 3

Fragment notatki:

ZADANIA Z MAKROEKONOMII – ZRÓB TO SAM
ZADANIE 1
1. W tabeli poniżej przedstawiono składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku,
wyrażone w cenach bieżących:
Składniki PKB
Wartość [mln.jednostek pieniężnych]
Wydatki konsumpcyjne
Inwestycje
Wydatki państwa na produkty i usługi
400000
220000
140000
Subsydia
Podatki pośrednie
Dochody netto z własności za granicą
Eksport
Import
Amortyzacja
20000
95000
18000
110000
150000
65000
Oblicz:
a) PKB w cenach rynkowych,
b) PKB w cenach czynników produkcji,
c) PKN w cenach rynkowych,
d) PKN w cenach czynników produkcji,
e) PNN (dochód narodowy).
ZADANIE 2
2. Stopa rezerw obowiązkowych banków komercyjnych (r) wynosi 10 %; banki nie
utrzymują rezerw dobrowolnych. Baza monetarna (M0) wynosi 30 mld PLN. Stopa
ubytku gotówki z systemu bankowego (g) jest równa 0,5. Oblicz:
a) wielkość podaży pieniądza (M1),
b) ile wyniesie podaż pieniądza, jeżeli bank centralny wykorzysta operacje otwartego
rynku i zmniejszy bazę monetarną o 5 mld PLN. Pozostałe wielkości są niezmienione,
c) ile wyniesie podaż pieniądza, jeżeli bank centralny podniesie poziom rezerw
obowiązkowych banków komercyjnych o 5 % (tj. do wysokości 15 % wkładów).
Pozostałe wielkości są niezmienione.
ZADANIE 3
3. W Hipotencji funkcjonuje 50 banków komercyjnych. Do pierwszego z nich (Bank
I) wpłacono 5000 jednostek pieniężnych (j.p.) jako wkład na żądanie. Stopa rezerw
obowiązkowych ® wynosi 10 %, natomiast środki pieniężne z udzielonych kredytów
są lokowane w kolejnych bankach. Uzupełnij poniższą tabelę. Ile pieniądza wykreuje
cały system bankowy?
Banki
Depozyty
[j.p.]
Kredyty
[j.p.]
Rezerwy
obowiązkowe [j.p]
Bank I
Bank III
bank III
bank IV
bank V
bank VI
ZADANIE 4
4. W danej gospodarce znajduje się w obiegu 6000 mld PLN (M). Szybkość obiegu
pieniądza (V) wynosi 4. Dochód narodowy w ujęciu realnym (Y) wynosi 300 mld.
Oblicz poziom cen, jaki ukształtuje się w tej gospodarce
ZADANIE 5
5. Przyrost dochodu narodowego w okresie poprzednim (t – 1) wynosi 200 mld PLN, zaś
wysokość współczynnika akceleracji wynosi 0,3.
a) Oblicz wielkość inwestycji indukowanych w okresie bieżącym.
b) Jaka będzie wielkość inwestycji indukowanych w okresie t + 1, jeśli dochód w
okresie t wzrośnie o 80 mld PLN?
ZADANIE 6
6. W tabeli poniżej podano wielkość zasobów siły roboczej oraz wielkość zatrudnienia w
dwóch kolejnych latach.
a) Uzupełnij tabelę.
b) Jak można wytłumaczyć jednoczesny wzrost bezrobocia i zatrudnienia w
analizowanym okresie?
Wyszczególnienie
Rok I
Rok II
120000
110000
135000
115000
[tys. osób / %]
Zasób siły roboczej
Zatrudnienie
Bezrobocie
Stopa bezrobocia
ROZWIĄZANIA
ROZWIĄZANIE – ZADANIE 1
a) PKB w cenach rynkowych = konsumpcja + inwestycje + wydatki państwa na
produkty i usługi + eksport – import = 720000
b) PKB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach rynkowych – podatki pośrednie
+ subsydia = 645000
c) PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach rynkowych + dochody netto z własności
za granicą = 738000
d) PNB w cenach czynników produkcji = PKB ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz