Makroekonomia - Wyprowadzanie graficznie krzywej IS WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4550
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - Wyprowadzanie graficznie krzywej IS WYKŁAD - strona 1 Makroekonomia - Wyprowadzanie graficznie krzywej IS WYKŁAD - strona 2 Makroekonomia - Wyprowadzanie graficznie krzywej IS WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma dwie strony i zawiera wykresy oraz informacje na temat: jakie są warunki równowagi na rynku dóbr i usług, co wyraża krzywa IS, od czego zależy nachylenie krzywej IS, wygląd krzywej IS w ujęciu keynesowskim, monetarystycznym oraz realnej gospodarce, jak wyglądają przesunięcia krzywej IS.

Makroekonomia – wykład 
WYPROWADZANIE KRZYWEJ IS 
str. 1 WYPROWADZENIE GRAFICZNE KRZYWEJ IS 
Warunki równowagi na rynku dóbr i usług przedstawiono w równaniu:  Y = C (Y – T) + I(Y,r) + G  Równanie to stanowi formalną podstawę wyprowadzania krzywej IS a więc wyznaczania wszystkich kombinacji stopy procentowej i dochodu narodowego przy której występuje równowaga na rynku dóbr i usług. Krzywa IS wyraża zbiór różnych kombinacji realnej stopy procentowej i PKB przy których planowane agregatowe wydatki są równe produkcji faktycznej: AE = Y.   
Nachylenie IS zależy od elastyczności wydatków inwestycyjnych względem stopy procentowej i wysokości mnożnika inwestycyjnego. Krzywa IS jest tym bardziej stroma im słabiej inwestycje reagują na zmianę stopy procentowej im niższa jest wartośd mnożnika. Im w mniejszym stopniu rosną wydatki inwestycyjne w relacji do zmiany poziomu stopy procentowej tym mniej powiększa się dochód narodowy, a krzywa IS jest bardziej stroma. Podobnie im niższa wartośd mnożnika inwestycyjnego to należy spodziewad się mniejszego przyrostu dochodu narodowego w wyniku działania mnożnika i dlatego krzywa IS będzie stroma. Zgodnie z koncepcją ortodoksyjną Keynesa, inwestycje sa doskonale nieelastyczne względem stopy procentowej; krzywa IS przybiera kształt pionowy (rys a). Przeciwny do keynesistow pogląd reprezentują monetaryści, którzy twierdzą, że krzywa IS jest relatywnie płaska, ponieważ popyt inwestycyjny jest bardzo wrażliwy na zmianę stopy procentowej i mnożnik inwestycyjny jest wysoki (rys b) w realnej gospodarce krzywa is ma postad jak pokazano na rys c.  Paweł Czudecki Makroekonomia – wykład 
WYPROWADZANIE KRZYWEJ IS 
str. 2 
 PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ IS  
Położenie krzywej określają zmienne egzogeniczne (spoza układu) i jakakolwiek ich zmiana 
powoduje zmianę położenia krzywej IS. Zatem wszystkie znane już nam czynniki, które powodują zmianę agregatowych wydatków wszystkich podmiotów gospodarczych wywołują przesunięcie linii IS w prawo lub w lewo.  
Przy przyjęciu założenia, że stopa procentowa jest constans (zmienna endogeniczna), krzywa 
IS przesunięcie się w prawo jeżeli wzrosną wydatki agregatowe sektora prywatnego i wydatki rządowe.  
 Paweł Czudecki  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz