Makroekonomia - wykład 9, (sem II)

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - wykład 9, (sem II) - strona 1 Makroekonomia - wykład 9, (sem II) - strona 2

Fragment notatki:

,Makroekonomia, wykład 9, (sem II)
Operacje otwartego rynku
Warunkowe {Repo}Warunkowy zakup przez NBP od banków kom. Papierów wart. Przy jednoczesnych zobowiązaniu banków od odkupienia papierów wart. Do określonym terminie, po określonej cenie Rewers Repo to sprzedaż pap. Wart………… I zobowiązanie do odsprzedanie
Bezwarunkowe {Outprint}
Bank kupuje lub sprzedaje bony skarbowe NBP
Rezerwy Obowiązkowe
- ustalenie min. Stosunku rezerw w gotówce w kasie banku i w banku centralnym. W stosunku do ogólnej sumy wkładów zgromadzonych w banku,.
Rezerwy muszą być takie by w razie kryzysu spłacić wszystkie krótkoterminowe zobowiązania
Operacje kredytowo-depozytowe prowadzin bank centralny w stosunku do banków komercyjnych z ich inicjatywy: kredyt lombardowy, lokaty terminowe banków z NBP [overnight]
REATING ocena zdolności do regulowania zobowiązań finansowych. Najwyższy to AAA
Kryzys w Grecji
- zbyt duże wydatki publiczne
- małe wpływy z podatków
Kryzys pojawia się także w Hiszpanii i Portugalii
Skutkiem tego jest spadek euro na rzecz dolara. Złoty w stosunku do dolara się osłabiua, a także do euro. Ponieważ inwestorzy w razie kryzysy [dekoniunktury] wycofują swoje aktywa z krajów rozwijających się takich jak Polska [emergin markets]
Wahania aktywności gosp.
Powtarzającie się w pewnych odstępach czasu zmiany koniunktury gospodarczej, produkcji, inwestycji…
Wahania cykliczne - to falowe działalności gosp, których cechą char. SA powtarzające się fazy rozwoju i kurczenia się działalności gosp. Na przestrzeni okresów czasu dłuższych niż jeden rok wyrażające się we fluktuacjach wojół trendu.
Wahania sezonowe - to zmiany działalności dokonujące się na przestrzeni jednego roku
Wahania przypadkowe - są spowodowane jednorazowym zdarzeniem
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz