Makroekonomia- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 1 - strona 1 Makroekonomia- wykład 1 - strona 2 Makroekonomia- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 1
WSTEP
Nowa sfera w ekonomii (oprócz mikro- i makro-) ekonomia GLOBALNA - szersze spojrzenie ni' makro.
Makroekonomia - gospodarka jako całosc - GOSPODARKA RYNKOWA
Teorie ekonomiczne nie odnosza sie do rodzaju gospodarki na swiecie. Sa ró'ne systemy rynkowe.
Teoria - zbiór sadów.
Poczatek makroekonomii:
XIX wiek, a tak na dobra sprawe od czasów „Wielkiego Kryzysu”, a jej „twórca” jest J.M.Keynes. W roku 1936 w Londynie wydaje on swoje dzieło.
W makroekonomii jest wiele niezgodnosci pomiedzy ekonomistami.
Rynek czy panstwo w roli głównej? (na tej płaszczyznie ró'nice pomiedzy ekonomistami).
Cała makroekonomia zale'y od wszystkich podmiotów mikro: przedsiebiorstw, gospodarstw domowych, banków itp. i nad wszystkim jest panstwo.
Gospodarka bedzie funkcjonowac dobrze (z punktu widzenia makro), je'eli podmioty gospodarcze będą „wywiazywac” sie ze swojej misji - wszystkie. A rola panstwa sprowadza sie do „dobrego kierowania”.
Makro - to zwiazki i zale_nosci pomiedzy podmiotami sfery mikro i wzajemne relacje miedzy nimi.
Panstwo - instytucja która chce jak najwiecej decydowac (i uszczesliwiac) za podmioty.
Wielkosci makroekonomiczne to agregaty.
S - oszczednosci
I - inwestycje
C - konsumpcja
G - panstwo
Z - zatrudnienie
B - bezrobocie
Agregaty powstaja poprzez zsumowanie wielkosci ekonomicznych (mikro). Inne agregaty za pomoca wskaźników (stopa inflacji, stopa bezrobocia itp.)
Postac agregatów:
- zasób - dotyczy danego momentu czasu (w roczniku statystycznym, „na dzien xxx”)
- strumien - w przedziale czasu (np. miedzy 01.01, a 31.03), trzeba (mo'na) przy omawianiu (interpretowaniu)
powiedziec = wzrosło/spadło, a nie, 'e wyniosło.
- ratio - stosunek 2 strumieni np. strumien pieniedzy i strumien dóbr w gospodarce.
Agregaty (spora czesc) jest liczona jest w cenach bie acych na rynku.
[PKB - wartosc produkcji przeznaczonej do sprzeda'y (w jakichs jed.) - luzna def.]
Taki agregat jest bardzo zniekształcony (o bogactwie narodów decyduje to co wytworzone - A.Smith).
Keby te agregaty porównac, przelicza sie je przy cenach z okresu bazowego - roku pierwszego.
Agregaty liczone w cenach rynkowych sa obarczone inflacja, wtedy taki agregat, nie pokazuje rzeczywistej wartosci.
Przelicza sie je dwukrotnie:
1. W cenach bie_acych - takie jakie były faktycznie w danym okresie na rynku


(…)

ekonomii:
- pozytywne - diagnoza - bezrobocie 20% (stwierdzenie faktu)
- normatywne - ocena - musi byc zawarty w nim sad wartosciujacy (mo'na posrednio). Kto? Co? Jak? powinien zmienic, np. przy bezrobociu 20% wzrost gospodarczy bedzie bardzo trwały i trzeba zwiekszac....
- deskryptywne - sady deskryptywne - nie nale'y stosowac zdan uogólniajacych
Gospodarka nie jest w stanie rozwijac sie cały czas, wzdłu…
… procenty (np. z lokaty w banku), z kapitału w papierach wartosciowych otrzymujemy: z akcji - dywidende, a z obligacji - odsetki.
Z - Ziemia - renta gruntowa, np. pod pole namiotowe, z budynków - czynsz.
Nie sprzedajmy P,K,Z, tylko sprzedajemy z nich usługi. Nie pozbywamy sie czynników wytwórczych, np. prace „wynajme” ale moge dalej pracowac (nie pozbywamy sie jej tak jak rzeczy ruchomych).
Założenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz