Produkt krajowy brutto- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkt krajowy brutto- wykład 2 - strona 1 Produkt krajowy brutto- wykład 2 - strona 2 Produkt krajowy brutto- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA Dr Lidia Gabrys Wykład 2
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO
Rachunek dochodu narodowego
Do mierzenia działalnosci trzema strumieniami:
1. Wydatki gospodarstw domowych (ile dóbr kupili)
2. Dochody gospodarstw domowych
3. Dobra i usługi kupione przez gospodarstwa domowe
PKB mierzone wartoscia wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju - liczymy tylko dobra finalne, nie liczymy dóbr posrednich.
Przy wydatkach nale'y odjac podatki posrednie (VAT, akcyza itp.) PKB dotyczy tylko tego co zostało wytworzone w Polsce. Wszystkimi trzema metodami powinien wyjsc ten sam wynik.
Agregaty dochodu narodowego
Wysoki dochód narodowy powoduje, 'e my (obywatele) to odczuwamy. Najwiekszy dochód narodowy w Luksemburgu 30000$ per capita a najbiedniejsi 500$ per capita.
Rachunek dochodu narodowego odbywa sie za pomoca 3 strumieni (1 z nich). Wynik ten sam, ale inna metoda.
PKB - to wszystko co wytworzone na terenie danego kraju.
Zało_enia metodologiczne przy obliczaniu PKB:
uwzgledniamy tylko dobra finalne
poniewa' niektóre dobra i usługi nie maja ceny rynkowej (np. ochrona p-po'.), ich wartosc jest liczona
wg kosztów produkcji, jakimi jest obcia'ony podatnik
nie uwzgledniona wartosci nierynkowych dóbr i usług wytworzonych przez gospodarstwa domowe na
własne potrzeby (np. obiad w domu)
nie uwzglednia transferów płatniczych (rent, darowizn, subwencji)
nie uwzglednia dóbr u'ywanych (np. u'ywany samochód)
3 sposoby pomiaru działalnosci:
1. Suma wartosci dóbr i usług:
- tylko dobra finalne
- lub wartosc dodana
2. Suma dochodów:
- suma dochodów z czynników produkcji
- suma wartosci dodane; jest ona równa sumie dochodów
3. Suma wydatków (na dobra finalne wytworzone przez przedsiebiorstwa krajowe) C+I+G+X
X - eksport netto (eksport - import)
1. Gdy konsumenci nabywaja towary importowane, wydatków na ten cel nie liczy sie do PKB
2. Gdy towary polskie sa eksportowane za granice, wydatki obywateli innego kraju zaliczamy do PKB
Agregat wartosci dodanej - jest suma wszystkich wartosci dodanych dotyczacych ka'dego produktu.
C - finalne dobra konsumpcyjne
I - wydatki na dobra inwestycyjne
G - wydatki rzadowe
Je'eli mamy deficyt handlowy (import eksport) to czesc PKB przemieszcza sie za granice i nasz dochód do podziału mniejszy ni' wytworzony to PKB.


(…)

… (wpływ na nia ma):
_ poziom cen w gospodarce
_ efektywnosc wykorzystania zasobów (P,K,Z)
_ koszty wytworzenia - maja one znaczenie gdy:
-rosnie cena ropy naftowej (rok 1973 I-szok naftowy)
-efektywne wykorzystanie zasobów
MOCE WYTWÓRCZE W DANYM KRAJU - je'eli sa najlepiej wykorzystane (100%) w danych warunkach to wytworzona zostanie produkcja potencjalna (tyle ile jest gospodarka w stanie wytworzyc…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz