Majątki i mienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątki i mienie - strona 1

Fragment notatki:

MAJĄTEK I MIENIE MAJĄTEK Jest to ogół praw i obowiązków majątkowych danego podmiotu prawa cywilnego, ogół aktywów i pasywów.
Każda osoba fizyczna lub prawna ma tylko jeden majątek. SUKCESJA UNIWERSALNA ma miejsce wówczas, gdy majątek jest traktowany nie jako suma poszczególnych praw i obowiązków, lecz jako jeden przedmiot,
Przykład: w przypadku śmierci człowieka przybiera ona postać dziedziczenia.
ZARZĄD . W strukturze osoby prawnej uregulowanie zarządu całym majątkiem stanowi jej nierozłączny element.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ za zobowiązanie z reguły obejmuje cały majątek danej osoby i powstaje z chwilą powstania zobowiązania.
SUROGACJA polega na tym, że prawo nabyte w zamian za jakieś inne prawo pochodzące z majątku odrębnego, wchodzi w miejsce tego ostatniego.
MIENIE Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Pojęcie mienia odnosi się do wszystkich praw majątkowych i obejmuje swym zakresem aktywy określonego podmiotu, nie obejmuje natomiast pasywów, czyli obowiązków. Q ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz