Majątek trwały, omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek trwały, omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Majątek trwały - jest składnikiem kapitału w przedsiębiorstwie jest, ma on określoną strukturę i składa się z trzech części:
1. Finansowy majątek trwały - to udziały przedsiębiorstwa w majątku trwałym w innych podmiotach gospodarczych; 2. Środki trwałe - w ujęciu ekonomistów są to takie środki, które funkcjonują w wielu cyklach produkcyjnych; 3. Wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstwa - to nabyte przez przedsiębiorstwo prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, chodzi tu np. o: prawo wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze własnościowe wprawo do lokalu, prawa autorskie, prawa do wynalazków, patenty, prawa do wzorów użytkowych, znaków towarowych, programów komputerowych . Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych są dokonywane wg zasad jak do środków trwałych.
Środki trwałe można podzielić na: nieruchomości tzn. grunty, budynki, budowle, inwestycje w obcych obiektach; maszyny, urządzenia, linie produkcyjne; środki transportu będące własnością przedsiębiorstwa; inwentarz żywy; obce obiekty, które można używane na mocy umowy najmu lub dzierżawy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz