Majątek obrotowy-opracowanie - Amortyzacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek obrotowy-opracowanie - Amortyzacja - strona 1 Majątek obrotowy-opracowanie - Amortyzacja - strona 2 Majątek obrotowy-opracowanie - Amortyzacja - strona 3

Fragment notatki:

Majątek obrotowy, Amortyzacja Majątek obrotowy - zużywa się w okresie krótszym niż 1 rok:
 aktywa rzeczowe - zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, produkcji niezakończonej,
należności krótkoterminowe - wierzytelności przedsiębiorstw, krótki okres realizacji,
 inwestycje krótkoterminowe - krótkoterminowe aktywa finansowe i środki pieniężne,
 krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.11
Rzeczowy majątek obrotowy Materiały i surowce stanowią w kosztach produkcji 80-90% udziałów. Dostępność do nich staje się coraz trudniejsza (np. są na wyczerpaniu, duże koszty ich pozyskania)
Materiały które przedsiębiorstwo pozyskuje:
- grupa materiałów podstawowych - główny składnik wyrobów
- grupa materiałów pomocniczych - są zużywane ale nie mają zasadniczego charakteru (np. materiały do konserwacji, utrzymania czystości)
- paliwo, części zapasowe maszyn i urządzeń, opakowania i pozostałe
Inny podział:
- materiały bezpośrednie - można je odnieść wprost do konkretnych wyrobów
- materiały pośrednie
Efektywne wykorzystanie materiałów w przedsiębiorstwie
 dostosowanie zaopatrzenia do potrzeb produkcyjnych,
 maksymalny stopień użytecznego wykorzystania materiałów w procesach produkcyjnych,
 wybór stosunkowo najtańszych surowców,
 minimalne zużycie materiału na jednostkę produktu,
 minimalizacja zapasów materiałowych.
Gospodarowanie materiałami
Ustalenie normy zużycia materiału:
1) Normy dla materiałów bezpośrednich, podstawowych (ustalane w oparciu o ustalone metody):
a. normy jednostkowe - określają dopuszczalną ilość materiału potrzebną do wyprodukowania jednostki wyrobu,
b. normy wsadowe - określają zużycie wszystkich materiałów wsadowych do wykonania danego wyrobu,
c. normy zbiorcze - zużycie wszystkich materiałów na dany wyrób,
d. normy uzysku - określają ilość produktu, która powinna być uzyskana z jednostki materiału wyjściowego,
e. normy wydajności - ilość materiału po przerobieniu na produkt gotowy w stosunku do ilości materiału poddanego obróbce.
2) Normy dla pozostałych materiałów:
Określają ilość materiału potrzebnego np. do obsłużenia procesu technologicznego, utrzymania w ruchumaszyn i urządzeń, obsługi pomieszczeń, zabezpieczenia potrzeb pracowników w zakresie BHP, działalności administracyjnej.
Nteor - norma teoretyczna, materiał netto który jest zużyty do wytworzenia produktu
S - nieuniknione straty
O - odpady
Metody normowania zużycia materiałów (odnoszą się do materiałów bezpośrednich podstawowych)


(…)

… domowych).
Wg możliwości zastosowania:
 użytkowe - surowce wtórne, nadają się do ponownego wykorzystania,
 nieużytkowe całkowicie - nie potrafimy ich zagospodarować lub są bardzo wysokie koszty ich powtórnego zagospodarowania.
 Technologie o cyklu zamkniętym - np. pralnie chemiczne - wielokrotne wykorzystywanie wody.
Zaopatrzenie materiałowe
a) określenie asortymentu, ilości wartości materiałów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz