Macierz "BCG" - prezentacja krytyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Macierz Macierz

Fragment notatki:

MACIERZ „BCG” : PREZENTACJA KRYTYCZNA
Jest to analiza zainicjowana przez firmę doradczą Boston Consulting Group, utworzoną prze
dysydenta Harvardu, Bruce Henderson’a. Firma ta rozpoczęła od bardzo prostego modelu.
Jego gł, myślą jest to, że rodzaje działalności w dużym przeds. mogą ulegać podziałowi w
zależności od :
1. Dynamiki rozwoju rynku danego produktu,
2. Siły rynkowej przeds.Siły rynkowej przeds.
ROZWÓJ
Silny
Gwiazda
Dylemat
RYNKU
Słaby
Krowa mleczna
Obciążenie
samobójcze
Duży
Mały
UDZIAŁ W RYNKU (w stosunku do gł.
konkurenta)
Schemat przedstawia 4 rodzaje działalności:
1. Pierwszy rodzaj zw. jest z produktami „gwiazdami” , usytuowanymi we wzrastającej fazie
cyklu życia. Produkty te są drogie, ponieważ trzeba programować inwestycję w celu
wprowadzenia z jednej strony technik pozwalających na produkcję dużych serii i
standaryzację wyrobów, a z drugiej – technik komercjalizacji.
2. Do drugiego rodzaju działalności należy dostarczenie tych środków (stąd jego nazwa
„krowy mleczne”). Działania te są prowadzone w bardzo sprzyjającej sytuacji : zdolności
prod. są wykorzystane, przeds. korzysta z efektów dużej skali prod. i nabytego
doświadczenia. Przeds. wybiera strategię ilościową.
3. Trzeci rodzaj działalności (nazywany „dylematami”) odpowiada syt., w której rynek
wydaje się obiecujący (silny aktualny rozwój), ale firma nie ma na nim dobrej pozycji w
stosunku do przodujących przeds. Oznacza to, że prawdopodobnie niezbędne będą wydatki na
rozwój i badania.
4. W końcu czwarty rodzaj działalności (nazywany „obciążeniami samobójczymi”) nie
dostarcza dochodów : przeds. nie ma dobrej pozycji na rynku, produkty starzeją się,
relatywny udział w rynku jest niedostateczny. Ten rodzaj działalności w zasadzie będzie więc
musiał być wyłączony z portfela przeds.
Przyczyny zbyt dużej dywersyfikacji działalności przeds. po kryzysie naftowym :
1. Gwałtowne zmiany technologiczne (automatyzacja procesów), które podważyły
konkurencyjność poprzez ceny.
2. Konkurencja międzynar.
3. Załamanie się wielkich konglomeratów przemysłowych.
Główne zarzuty pod adresem Modelu BCG :
1. Pierwszy dotyczy definicji rynku. „Płynność” definicji rynku ujawni się w trudnościach z
określeniem „wysokiej” lub „niskiej” stopy wzrostu będącej punktem odniesienia.
2. Drugi zarzut dotyka istoty (właściwości) produktów, do których stosuje się siatka BCG.
Jest to strategia wielkich firm międzynar., wielobranżowych, o bardzo szerokiej gamie
produktów.
3. Analiza BCG opiera się na wielu hipotezach odnoszących się do technologii i rynku, które
zostały poddane krytyce w latach 70-tych i 80-tych.
4. Model BCG ucierpiał za swój uproszczony i opisowy charakter. Krótko mówiąc,
prostota modelu przekształciła się w nadmierne uproszczenie procesu podejmowania decyzji,
co uzasadniało jego porzucenie w końcu lat 70-tych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz