Logistyka w strategii firmy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka w strategii firmy - omówienie - strona 1 Logistyka w strategii firmy - omówienie - strona 2 Logistyka w strategii firmy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Logistyka w strategii firmy. Strategie organizacji produkcji i dystrybucji - Produkcja i dystrybucja na zamówienie
- Produkcja i dystrybucja z wyprzedzeniem
- Strategia mieszana
Zasadniczy czynnik wyboru strategii ? Zróżnicowanie produktu:
- produkty standardowe -z wyprzedzeniem (występuje mniej błędów na poziomie prognozy → produkcja na magazynie, wartość zadana jest mniejsza)
- produkty niestandardowe („personifikowane”) -na zamówienie (trudno zaprogramować jakich dokładnie specyficznych elementów samochodu, ale np. chłodzenie łatwo zaplanować, ile się spala)
Strategia mieszana
- z wyprzedzeniem -początek procesu produkcyjnego (dystrybucyjnego)
- na zamówienie -koniec procesu
Dwa podstawowe pytania:
- Kiedy zmienić strategię „z wyprzedzeniem” na strategię „na zamówienie” ?
- Gdzie „my”, jako producent, znajdujemy się w łańcuchu logistycznym ?
Kryterium decyzyjne wyboru strategii ? - Równowaga pomiędzy kosztami magazynowania i zdolnością reakcji na popyt, zależna od:
- stopnia zróżnicowania produktu
- poziomu wartości dodanej
- strategii przedsiębiorstwa odnośnie jego poziomu widzenia (reaktywności)
Łańcuch dostaw ? - strategia z wyprzedzeniem i na zamówienie
Pytanie: w jakim punkcie łańcucha dostaw zmienić strategię ?
Kryterium decyzji to czynniki warunkujące jakość i poziom OK w łańcuchu:
- czas dostawy (realizacja zamówienia) - minimalny
- niezawodność dostawy - kompletność i dotrzymanie terminu dostawy
Przykłady:
- konsumpcja masowa -zmiana strategii poza łańcuchem dostaw, na jego końcu, na poziomie magazynu
- informatyka -duża dywersyfikacja produktu finalnego, i klient określa konfigurację produktu (np. PC) na podstawie dostępnych podzespołów
- przemysł samochodowy -40 % samochodów z wyprzedzeniem, 60 % na zamówienie
SKF - szwedzka firma łożysk kulkowych
a. Charakterystyka SKF
- asortyment -50 000 różnych typów łożysk
- wytwórnie -Szwecja, Niemcy, Francja, WB, Włochy
- system produkcji -każda fabryka pełny zestaw asortymentowy
- produkcja -małoseryjna
b. Problem
- utrata rynku w wielu asortymentach na rzecz firmy japońskiej
c. Charakterystyka firmy japońskiej
- ograniczony asortyment
- linie produkcyjne o dużej przepustowości
- cena na poziomie kosztów produkcji SKF
- wykorzystanie efektu skali i krzywej doświadczenia


(…)

… poziom obsługi a koszty oraz segmentację rynku (nie będzie się pokrywała z segmentami samego produktu).
Komunikacja z klientem, informacja dla klientów czego mogą oczekiwać (oczekiwania klientów).
Podziały czasowe obsługi (ocenianie niezawodności, sposób składania zamówienia, terminy, efektywność, itd.):
a. obsługa przed-transakcyjna: polityka przedsiębiorstwa w zakresie zasad OK; dopasowanie struktury…
… zakupu; rozpoznanie indywidualnych wymogów klienta według: produktu, kanału dystrybucji, segmentu rynku; określenie wartości OK. OK = Jakość / Koszt
Etapy budowy Systemu Obsługi Klienta (SOK):
1.Określenie kluczowych czynników OK
2.Hierarchizacja czynników OK
3.Określenie pozycji przedsiębiorstwa w zakresie OK wobec konkurencji
4.Segmentacja rynku ze względu na wymogi OK
5.Wybór, projekt Pakietu OK (POK…
… do innych elementów MKT-mix; znaczenie poszczególnych elementów składowych obsługi).
Stosowane techniki badania: siatka powtórzeń Kelly'ego; analiza czynnikowa -wywiady z decydentami; wywiad grupowy.
Główne czynniki OK: czas realizacji zamówienia -CRZ; punktualność dostawy, dostępność zapasów; kompletność dostawy, forma zamówienia; procedury fakturowania, skarg, zażaleń; informacja o stanie realizacji zamówienia…
… analysis):
Czynniki obsługi klienta
Klienci - respondenci 1
2
3
4


n
CRZ
f dostaw
Niezawodność
Etap 5 - Projektowanie pakietu obsługi klienta (POK)
Według Shaycon'ai Ritzanależy uwzględnić: kluczowe czynniki OK, zacząć od pakietu idealnego; analizę zysków -wpływ wybranych czynników OK na udział w rynku i koszty; benchmarking - inicjatywy konkurencji w OK.; jakie nowe czynniki wprowadzić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz