Logistyka - konkurencja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka  - konkurencja - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: różne definicje logistyki, integracja międzyorganizacyjna, relacje trade off w łańcuchu logistycznym, obsługa klienta, presja konkurencji.

Logistyka
5 R:
dostarczenie właściwych produktów,
we właściwej ilości
we właściwym czasie
we właściwe miejsce
o właściwej jakości.
Potrzeby takich działań są wszechobecne; są równie istotne w skali gospodarstwa domowego jak i w skali kraju, regionu, świata.
Trochę historii - paradygmaty ekonomii:
Lata 50 - PRODUKCJA
Lata 60 - MARKETING
Lata 70 - KORZYŚCI SKALI, KOOPERACJA
Lata 80 - JAKOŚĆ
Lata 90 - OBSŁUGA KLIENTA
Wiek XXI - ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
Lata 80 i 90 to okres stagnacji
RYNEK PRODUCENTA: (nadganianie, strategia spóźnionego przechodnia)
Korzenie etymologiczne wyrazu logistyka są w języku greckim:
LOGOS - słowo, mowa, rozum, liczenie
LOGIAMOS - obliczanie, rachunek, rozważanie
LOGISTES - rachmistrz
LOGISTIKOS - siła, rozum, rozsądek
LOGISTIKE - LOGIKE - logika
Logistyka - dział logistyki matematycznej, zwany też logistyką formalną, stanowiący teorię stosunków albo relacji, której podstawy stworzyli: logik amerykański - Saunders Peirce (1839-1914), oraz logik niemiecki - Ernst Schroder.
Logistyka ma wiele nazw:
logistyka biznesu,
zarządzanie kanałem logistycznym,
dystrybucja,
logistyka przemysłowa,
zarządzanie logistyczne,
zarządzanie logistyką,
zarządzanie gospodarką materiałową,
fizyczna dystrybucja,
system szybkiej obsługi,
zarządzanie dostawcami.
Logistyka zajmuje się:
usługami spedycyjnymi
gospodarką magazynową
zarządzaniem produkcją: MRP
just in time
lean production
lean managment
usługami transportowymi
przepływem materiałów
Zarządzanie logistyczne to: orientacja logistyczna,
filozofia zarządzania logistycznego,
koncepcja zarządzania logistycznego.
Zarządzanie logistyką to - zarządzanie procesami logistycznymi.
RÓŻNE DEFINICJE LOGISTYKI:
Logistyka:
to efektywne zarządzanie i kontrolowanie zapasów (surowców i materiałów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych)
jest to bardzo zawężone ujęcie - identyfikuje logistykę jako dziedzinę zarządzania zapasami, które są wprawdzie ważnym, ale nie jedynym problemem w gospodarowaniu. SCHEMAT: system gospodarczy uproszczony.
Rynek zaopatrzeniowy Zapasy
Skrócenie drogi zbiornik retencyjny
(eliminacja zbiornika) FABRYKA - produkcja
Zapasy skrócenie drogi
Zbiornik retencyjny (eliminacja zbiornika)
RYNEK ZBYTU
Jedną z najwcześniejszych przesłanek badania i optymalizacji procesów wytworzenia było dążenie do eliminacji zapasów, które rodzą się na styku:


(…)

…;
sterowanie procesami przepływu zasobów w wymiarze strategicznym, taktycznym i operatywnym;
zintegrowanego korzystania z wiedzy: rachunkowości jakościowej, TQM, inżynierii procesowej, obsługi klienta;
wydobywanie efektów synergicznych w ramach złożonych układów biznesowych i niekomercyjnych;
Logistyka potrafi adaptować:
zintegrowane systemy informatyczne;
narzędzia i techniki …
systemy automatycznej obsługi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz