Logika dla prawników - egzamin 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika dla prawników - egzamin 3 - strona 1 Logika dla prawników - egzamin 3 - strona 2 Logika dla prawników - egzamin 3 - strona 3

Fragment notatki:


N SP gr. B Imię i nazwisko ................................................................ Nr indeksu .........................................
Data. .................................................................................. Podpis. ...............................................
Punktacja : Do zdobycia 30 pkt. Wynik pozytywny od 16 pkt. 1. Zaznacz na odcinku oraz nazwij stosunek zachodzący między zakresami następujących nazw: (od 0 do 6)
prawnik, osoba posiadająca prawo jazdy
osoba mająca więcej niż 30 lat, osoba mająca więcej niż 25 lat
wnioskowanie zawierające błąd materialny, wnioskowanie zawierające błąd błędnego koła
definicja projektująca, nie-definicja sprawozdawcza Wrocław, miasto leżące w Polsce
nie-nazwa abstrakcyjna, nie-nazwa złożona
2. W jakiej stylizacji jest poniższa definicja? Sformułuj ją w stylizacji przedmiotowej. Czy poniższa definicja zawiera błąd, jeśli tak, to jaki i na czym on polega? (od 0 do 2)
Wyrażenie „nazwa konkretna ” znaczy to samo co wyrażenie „nazw a, której desygnaty są zwierzętami” 3. Podkreśl zakres niewiadomej poniższego pytania. Które z poniższych zdań syntetycznych są prawdziwe? Rosja jest największym państwem na świecie, Holandia jest największym państwem na świecie, Trójkąt ma trzy k ąty, Polska graniczy z Niemcami. (0 albo 2)
4 . Czy podział miast polskich na duże, małe, mające dużo zabytków jest poprawy z punktu widzenia zasad podziału logicznego ? Uzasadnij odpowiedź. (od 0 do 2)
5 . Poniższe wnioskowanie zamień na funkcję logiczną. Jeśli Jan popełnił tę zbrodnię i jeśli policja będzie skut eczna, to Jan zostanie złapany i zbr odnia nie pozostanie bez kary. Jednak jeśli policja nie będzie skuteczna i jeśli Jan nie zostanie złapany, to zbrodnia pozostanie bez kary. Zatem jeśli policja nie będzie skuteczna, to zbrodnia pozostanie bez kary.

(…)

…. Jednak jeśli policja nie będzie skuteczna i jeśli Jan nie zostanie złapany, to zbrodnia pozostanie bez kary. Zatem jeśli policja nie będzie skuteczna, to zbrodnia pozostanie bez kary. (od 0 do 3)
6. Sprawdź przy pomocy dowodu nie-wprost, czy podana niżej funkcja jest tautologiczna.
(od 0 do 3)
{ ~ [ ( q ↓ r ) → p ] ^ ( p ┴ ~ q ) } → [ ( p ≡ q ) / ( p v q ) ]
7. Jan wnioskował następująco: Skoro zawsze do tej pory…
… samochodowi straży pożarnej. (od 0 do 6)
Zaproponuj argument w sprawie zasadności wydalania z uczelni przyłapanych na „ściąganiu” studentów prawa, który byłby wykorzystującą sofizmat „słomianej kukły” polemiczną odpowiedzią na poniższe stwierdzenie: (od 0 do 2)
Uważam, że w niektórych przypadkach przyłapanie na „ściąganiu” podczas egzaminu powinno pociągnąć za sobą skutek w postaci wydalenia studenta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz