limnigraf

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4816
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
limnigraf - strona 1

Fragment notatki:

Tematem jest : limnigraf.
Kwestie poruszone w notatce to: limnigraf i jego rodzaje, czujnik różnicy ciśnień, częstotliwość, drgania.
W notatce można znaleźć wiele rysunków i grafów tłumaczących działanie limnigrafu

AGH
GiG
Inżynieria Środowiska
Rok II
Grupa 2
Data ćwiczeń:
8.03.2012r.
Temat sprawozdania:
Opisać pomiar stanu wody za pomocą limnigrafu
Natalia Jarmuła
Data oddania:
22.03.2012r.
Metrologia i monitoring- ćwiczenia
Ocena:
Limnigraf- to urządzenie wodowskazowe samopiszące, które automatycznie rejestruje stany wody w sposób ciągły. Urządzenie to instaluje się w przekrojach hydrometrycznych głównych, gdzie szczególnie zależy nam na dokładnym i ciągłym notowaniu stanów wody, jak i w miejscach przyszłych ważnych budowli hydrotechnicznych. Wyróżnia się różne typy limnigrafu w zależności od metodyki Najbardziej rozpowszechnionym typem limnigrafu jest limnigraf pływakowy, który poziom wody rejestruje jako położenie pływaka umieszczonego na jej powierzchni i połączonego linką z przeciwwagą z urządzeniem rejestrującym. Limnigraf pływakowy można instalować w pionowej rurze stojącej w rzece lub w studni położonej przy brzegu rzeki i połączonej z korytem za pomocą poziomego ujęcia. Wersja z pionową rurą jest łatwiejsza w budowie i instalacji, jednak wadą tego systemu jest zamarzanie pływaka, co przerywa ciągłość obserwacji w okresie zimowym. Rura, jeśli jest zagłębiona w dnie rzeki, musi mieć w ściankach małe otwory, które umożliwiają wyrównanie poziomu wody w rzece. Część rejestrująca limnigrafu składa się z bębna z nałożoną taśmą papierową, przekładni umożliwiających dobranie odpowiedniej skali zapisu oraz piórka kreślącego przebieg stanów wody. Podstawowym elementem limnigrafu jest także zegar, który umożliwia uzyskanie zapisu przebiegu stanu wody w czasie. Zegar można zamontować wewnątrz bębna z papierem (limnigraf KB-2), obraca on wówczas bęben względem piórka, które jest sprzężone przez przekładnię z ruchami pływaka(a). Innym jest rozwiązaniem jest system zastosowany w limnigrafie LPU-10 , gdzie zegar powoduje jednostajny przesuw piórka w pionie, a bęben z papierem przekładnie obracają zgodnie z ruchami pływaka(b). Przekładnie umożliwiają dobranie odpowiedniej skali zapisu. Można uzyskać wykres przebiegu stanu wody w skali 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20. Im większe przełożenie, tym większy jest zakres stanu wody, które „mieszczą” się na wykresie, natomiast dokładność jest mniejsza. W nowoczesnych rejestratorach analogowy sposób zapisu przebiegu stanów wody na limnigrafie zastępuje się zapisem cyfrowym na nośnikach magnetycznych lub w scalonym układzie pamięci. Zaletą zapisu cyfrowego jest łatwość opracowania i możliwość zapisów dużych zbiorów danych bez potrzeby kontroli przyrządu, natomiast wadą- utrudniona ocena poprawności zapisu.

(…)

… pływaka do góry lub do dołu spowoduje zamknięcie jednego z dwóch obwodów elektrycznych poprzez styczniki 6. Wynikiem tego będzie uruchomienie silnika elektrycznego, a tym samym długiej osi napędowej, która będzie się obracać w jedną lub w drugą stronę. Obracająca się oś spowoduje obniżenie lub podniesienie zbiornika ciśnieniowego o wysokość deltach/13,6 w stosunku do przyrostu deltach zwierciadła wody w rzece. Ponadto oś ta poprzez przekładnię 9 przekaże odpowiednie zmiany stanów wody na samopis. Limnigraf pneumatyczny składa się z następujących podzespołów:
Instalacji gazowej
Urządzenia manometrycznego
Instalacji elektrycznej
Urządzenia napędowego
Samopisu wraz z mechanizmem zegarowym.
.Limnigrafy nadążne- oparte na układach elektronicznych. W limnigrafach tego typu urządzenie pomiarowe stanowi sonda…
… opracowania i możliwość zapisów dużych zbiorów danych bez potrzeby kontroli przyrządu, natomiast wadą- utrudniona ocena poprawności zapisu. Limnigraf ciśnieniowy- to limnigraf, który wskazuje stan wody określany według ciśnienia hydrostatycznego. Zaletą tego limnigrafu jest ciśnieniowego jest łatwość instalacji (nie jest potrzebna studzienka) i możliwość pomiaru stanu wody w trudnych warunkach, np. pod lodem, w ciekach silnie zanieczyszczonych. Są jednak mniej dokładne od pływakowych, a także nie nadają się do pomiaru stanów rzek o dużej amplitudzie wahań stanów.
Czujnik różnicy ciśnień
Rurka
Butla ze sprzężonym gazem
Reduktor ciśnienia
Limnigraf pneumatyczny- stosowany jest w warunkach nieustalonego koryta rzeki przy intensywnym ruchu rumowiska rzecznego. Z butli 1 wypływa gaz do przewodu znajdującego…
… nadążnym wzbudzone zostają sygnały sterujące, uruchamiające silnik elektryczny, który powoduje obrót sprzężonego z nim bębna liniowego, a tym samym podnoszenie lub obniżenie czujnika. Ruch bębna ustaje, gdy zwierciadło znajdzie się ponownie między elektrodami. Opisane urządzenie nie zapewnia jednak zadowalającej dokładności pomiaru przy szybkich zmianach poziomu zwierciadła wody.
Limnigraf strunowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz