Lemocyty i tancyty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lemocyty i tancyty  - strona 1

Fragment notatki:

24. Jaką funkcję pełnią lemocyty? W jakim układzie nerwowym występują?
Osłaniają włókna nerwowe oraz wytwarzają osłonkę mielinową włókien nerwowych w obwodowym układzie nerwowym.
25. Co to są tanycyty?
Są to komórki ependymy łączące światło podstawy komory III z naczyniami krwionośnymi włosowatymi wyniosłości przyśrodkowej.
26. Jak nazywają się pęczki włókien nerwowych w ośrodkowym a jak w obwodowym układzie nerwowym?
W ośrodkowym - drogi albo trakty nerwowe, a w obwodowym - nerwy.
Jak zbudowane jest włókno nerwowe?
Zasadniczym elementem włókien nerwowych są włókna osiowe będące przeważnie aksonami komórek nerwowych. Przeważnie włókna osiowe okryte są osłonką glejową z lemocytów, albo osłonką glejową i mielinową. W pierwszym przypadku są to włókna nerwowe bezrdzenne, a w drugim rdzenne.
27. Co to jest neurolema? Jak nazywają się włókna nerwowe mające tylko neurolemę?
Jest to osłonka włókien nerwowych, zwana też osłonką Schwanna, która jest utworzona z lemocytów. Lemocyty wytwarzają podłużne wgłobienia, w których leży jedno lub kilka włókien nerwowych; otoczone są one cytoplazmą lemocytów. Włókna nerwowe mające tylko osłonkę Schwanna (neurolemę) są nazywane włóknami bezrdzennymi albo bezmielinowymi.
28. Jakie komórki wytwarzają osłonkę mielinową: a) w ośrodkowym układzie nerwowym,
b) w obwodowym układzie nerwowym? Jak nazywają się włókna nerwowe mające osłonkę mielinową?
a) oligodendrocyty
b) lemocyty
Są to włókna rdzenne albo mielinowe.
Jak jest struktura osłonki mielinowej?
Składa się z wielokrotnie nawiniętej na akson błony komórkowej lemocytu z resztkami cytoplazmy, które go odżywiają.
29. Co to jest: a) mezakson wewnętrzny, b) wcięcie mieliny?
a) jest utworzony przez błony komórkowe pokrywające rowek cytoplazmy lemocytu w pobliżu aksonu w osłonce mielinowej.
b) Inaczej - wcięcie Schmidta-Lantermana, jest to przejaśnienie utworzone z cytoplazmy pomiędzy błonami komórkowymi nawiniętego na akson lemocytu.
30. Co to są węzły (przewężenia Ranviera)?
Są to krótkie odcinki na przebiegu włókien nerwowych, w których nie ma osłonki mielinowej.
Dlaczego w przewężeniu włókna nerwowego występuje jedno jądro?
Ponieważ jeden lemocyt buduje jedną osłonkę mielinową.
Dlaczego powstają przewężenia na włóknach nerwowych?
Powstają w celu przyspieszenia przewodzenia. W przewężeniach Ranviera jest wiele białek transportujących jony Na + i K + , a w międzywęźlach mało, dlatego następuje szybsze przewodzenie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz