Leasing

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leasing  - strona 1 Leasing  - strona 2 Leasing  - strona 3

Fragment notatki:


Leasing
Dlaczego leasing? Leasing jest doskonałą metodą finansowania inwestycji oraz działalności przedsiębiorstwa.
Leasing można w pewnym sensie porównać do kredytu bankowego, z tą jednak przewagą, że procedury oraz weryfikacja przedsiębiorstwa są tu znacznie uproszczone. Ponadto korzystanie z leasingu nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Jest jeszcze jedna, dla wielu najistotniejsza cecha leasingu - wszystkie opłaty z nim związane są kosztem uzyskania przychodu, a 22% VAT jest VAT-em naliczonym (wyjątek - samochody osobowe). Właściwość ta pozwala doskonale obniżyć wysokość dochodu przeznaczonego do opodatkowania. Jaką firmę wybrać? Przy wyborze towarzystwa leasingowego należy zwrócić uwagę na kilka cech:
1. Od kiedy dana firma istnieje?
2. Czy jest znana na rynku? 3. Kto jest jej udziałowcem? 4. Czy nie jest zagrożona bankructwem? 5. Ile czasu minie od podpisania umowy do odbioru przedmiotu leasingu (niektóre firmy muszą w tym czasie pozyskać środki na zakup przedmiotu leasingu, najczęściej jest to kredyt bankowy, wówczas cała procedura może przedłużyć się nawet do ponad miesiąca)? 6. W jaki sposób traktowany jest klient (ma to mimo wszystko spore znaczenie)? 7. Jakie wymagane są zabezpieczenia (standardowo weksel in blanco)? 8. Czy istnieje możliwość kształtowania wysokości czynszów leasingowych z uwzględnieniem sezonowości (jest to ważne zwłaszcza dla firm handlujących, np.: lodami, czy też czapkami futrzanymi)? 9. Jaka jest wysokość czynszów leasingowych, opłat manipulacyjnych, prowizji, wykupu po okresie leasingu oraz kto ma do niego prawo? 10. Jak firma leasingowa zachowuje się w przypadku opóźnień ze spłatą czynszów leasingowych? Trudniejsze momenty zdarzają się każdemu. Firmy, które odbierają przedmiot po dwóch miesiącach zwłoki są raczej niepoważne, zwłaszcza jeśli do końca okresu leasingu zostało np.: pół roku. Radzimy jednak zawsze informować leasingodawcę o planowanym opóźnieniu w spłatach raty. Pozwoli to zachować pozytywną atmosferę współpracy. 11. Jak leasingodawca postępuje w przypadku kradzieży bądź uszkodzenia przedmiotu leasingu? Nasza rada: Najlepiej wybrać towarzystwo duże, powszechnie znane na rynku leasingowym. Są to zazwyczaj firmy o dobrej kondycji finansowej. W ich przypadku nawet bankructwo nie jest „straszne”, ponieważ zawsze znajdzie się firma, bank, czy też instytucja finansowa, która będzie chciała przejąć ich wpływy, czyli dotychczasowych klientów. Duże towarzystwa oferują zazwyczaj najkorzystniejsze warunki, zwłaszcza finansowe oraz mają już wypracowane przejrzyste standardy współpracy z leasingobiorcami. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy przedmiot leasingu ulegnie zniszczeniu, awarii, kradzieży, itp.


(…)

… leasingobiorcy. Umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. W odróżnieniu od leasingu finansowego umowa zawierana jest na okres krótszy niż okres zużycia leasingowanej rzeczy. finansowy (kapitałowy)
Charakteryzuje się tym, że przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy. Dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, które są dla niego kosztem…
… z tytułu posiadania rzeczy. Czynsze leasingowe wraz z czynszem początkowym stanowią przychód leasingodawcy i jednocześnie koszt leasingobiorcy. Umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. W odróżnieniu od leasingu finansowego umowa zawierana jest na okres krótszy niż okres zużycia leasingowanej rzeczy. Leasing finansowy (kapitałowy)
Charakteryzuje…
… jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta.
Art. 7095. § 1. Jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa.
§ 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz