Łączenie szeregowe i równoległe źródeł napięcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3829
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łączenie szeregowe i równoległe źródeł napięcia - strona 1 Łączenie szeregowe i równoległe źródeł napięcia - strona 2 Łączenie szeregowe i równoległe źródeł napięcia - strona 3

Fragment notatki:


Łączenie szeregowe i równoległe źródeł napięcia Łączenie szeregowe.
Układ szeregowy n gałęzi aktywnych i pasywnych (E j = 0) można zastąpić jedną gałęzią aktywną o napięciu źródłowym E równym sumie napięć źródłowych i o rezystancji R w równej sumie rezystancji poszczególnych gałęzi aktywnych i pasywnych. Łączenie równoległe.
Układ równoległy n gałęzi aktywnych o dowolnych napięciach źródłowych E j i konduktancjach G j , można zastąpić jedną gałęzią o napięciu źródłowym równym sumie iloczynów konduktancji i napięć źródłowych poszczególnych gałęzi podzielonej przez sumę ich konduktancji, która jest zarazem konduktancją gałęzi zastępczej. Rezystancja gałęzi zastępczej:
Prawa Kirchhoffa I Prawo Kirchhoffa (prądowe) - suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów odpływających od węzła. Σ I = 0
Suma algebraiczna prądów dopływających i odpływających z dowolnie wydzielonego fragmentu obwodu elektrycznego jest równa zeru. II Prawo Kirchhoffa (napięciowe) - Suma napięć źródłowych w dowolnym oczku obwodu elektrycznego prądu stałego jest równa sumie iloczynów rezystancji i prądów w gałęziach należących do danego oczka. U ab = V a - V b = E 1 - R 1 I 1 U bc = V b - V c = E2 - R 2 I 2 U cd = V c - V d = -E 3 +R 3 I 3 U da = V d - V a = R 4 I 4 E 1 - R 1 I 1 +E 2 - R 2 I 2 - E 3 + R 3 I 3 +R 4 I 4 = 0
lub
R 1 I 1 +R 2 I 2 - R 3 I 3 - R 4 I 4 = E 1 +E 2 - E 3 Σ (RI) = Σ E
Σ (E,U) = 0
W dowolnym oczku obwodu elektrycznego prądu stałego suma algebraiczna napięć źródłowych i napięć odbiornikowych jest równa zeru (jeżeli obwód nie jest poddany działaniu zmiennych pól elektromagnetycznych).
Zastosowanie praw Kirchhoffa do rozwiązywania obwodów elektrycznych rozgałęzionych Rozwiązywanie obwodu elektrycznego polega na wyznaczaniu prądów przy danych parametrach obwodu i działających w nim wymuszeniach. Liczba niewiadomych równań jest równa liczbie gałęzi g. Dla ich wyznaczania służą równania prądowe wg I prawa Kirchhoffa dla węzłów Σ I k = 0 oraz równania napięciowe wg II prawa Kirchhoffa dla oczek Σ ( R k I k ) = Σ E k Liczba równań prądowych w obwodzie o w węzłach wynosi (w-1)

(…)

… rozwiązywania obwodów elektrycznych
Liczba niezależnych równań Kirchhoffa, stanowiących podstawę analizy obwodu elektrycznego, jest równa liczbie gałęzi g w danym obwodzie. Składają się na nie równania prądowe w liczbie (w-1) i równania napięciowe w liczbie n oznaczającej liczbę niezależnych oczek.
Metoda oczkowa może być stosowana do rozwiązywania obwodów spełniających zasadę superpozycji, a więc obwodów…
… zastępczą Rw układu zasilającego mierzoną na zaciskach a - b.
lub
Obwód elektryczny liniowy o dowolnym ukształtowaniu, traktowany jako złożony dwójnik liniowy aktywny o zaciskach a - b, można zastąpić jednym źródłem o napięciu źródłowym E, równym napięciu stanu jałowego U0 na zaciskach a - b i o rezystancji zastępczej mierzonej na zaciskach a - b obwodu.
Rezystancję Rw można wyznaczyć z pomiaru stanu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz