Kulturowe uwarunkowania procesów negocjacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kulturowe uwarunkowania procesów negocjacyjnych - strona 1 Kulturowe uwarunkowania procesów negocjacyjnych - strona 2 Kulturowe uwarunkowania procesów negocjacyjnych - strona 3

Fragment notatki:

„Kulturowe uwarunkowania procesów
negocjacyjnych”
Konflikt jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin naukowych, które
próbują dać odpowiedź na pytanie, dlaczego wybuchają konflikty, jaki jest ich zakres i intensywność, jak rozwiązywać lub regulować konflikty. Z punktu widzenia teorii socjologicznej należy stwierdzić, że konflikty powstają w związku ze zmianami stosunków i procesów społecznych o charakterze ekonomicznym, politycznym, ideologicznym, religijnym itp., często wzajemnie ze sobą powiązanych; dla społeczeństwa i jego substruktur konflikty mają z reguły pozytywne i negatywne aspekty. Rozwiązywanie konfliktów zależy nie tylko od samej sytuacji obiektywnej, ale i od definicji sytuacji konfliktowej przez uczestniczące w nich osoby.
Społeczeństwa współczesne uznają pluralizm wartości ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturalnych, moralnych i religijnych. Im bardziej jest złożone społeczeństwo, tym wyższe jest prawdopodobieństwo , że wartości poszczególnych grup społecznych będą różnić się od siebie , oraz tym wyższe będzie prawdopodobieństwo powstawania konfliktów.
W profesjonalnych publikacjach spotkać można wiele opisów negocjacji z przedstawicielami różnych nacji i kultury. Udowodnione jest również ,że polski negocjator znajdzie wiele interesujących informacji na swój temat. Okazuje się ,że sztuka bycia polskim negocjatorem jest niezwykle trudna : „Amerykanin uczy się dobrze myśleć o sobie od dzieciństwa. To pozwala mu każdą klęskę zamienić na sukces. Polakowi zawsze powtarzano : bądź skromny. Dlatego nie radzi sobie ani z klęską ani z sukcesem ...”
W tym miejscu należy wymienić kilka cech charakterystycznych dla Polaka, a mianowicie : nadmierna nieśmiałość wpajana od dziecka, która nie sprzyja asertywności; skromność, psychologiczny balast przeszkadzający w przystosowaniu się do nowych warunków życia; zaniżone poczucie własnej wartości, niekoniecznie adekwatne do rzeczywistych umiejętności i wiedzy.
Ciekawostka jest że jedynie Polacy aprobują i traktują z pełnym zrozumieniem negatywną postawę życiową, doprowadzając do głębokich nerwic.
Według profesora T. Chrzanowskiego cechą charakterystyczną dla Polaka jest frasobliwość. Powstaje pytanie „Czy nieustanne dążenie do f r a s o b l i w o ś c i to przejaw powszechnego lenistwa?”. Aby uzupełnić rys psychologiczny Polaka trzeba wykorzystać badania socjologiczne , które wskazują na kolejna cechę jaką jest ksenofobia. Przejawia się ona w niechętnym i stereotypowym podejściu do kilku narodowości, jak tez w poczuciu zagrożenia odczuwanym zwłaszcza wobec Żydów i Niemców. Jednak niechęć wobec Żydów to nie to samo co antysemityzm uzasadniony przekonaniami ideologicznymi.

(…)

… się jako człowieka niekompetentnego . Występuje również niski stopień utożsamiania się z firmą. „Dobre rady” dla cudzoziemców to postrzeganie kobiet , które odznaczają się dużą rolą w strukturach nieformalnych, emocjonalna obudowa racjonalnych argumentów oraz traktowanie pieniędzy , jako ważnego, lecz nie jedynego czynnika transakcji.
Trudność negocjowania może się zwiększyć, gdy zajdzie konieczność uczestniczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz