Kultura antyczna - egzamin

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura antyczna - egzamin - strona 1 Kultura antyczna - egzamin - strona 2 Kultura antyczna - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Co wiesz o rzymskich wyobrażeniach „rodziny”, „małżeństwa”, „rozwodu”? Rodzina: Władzę miał wyłącznie ojciec. Skład rodziny: ojciec (patarfamilias), matka (materfamilias), córki niezamężne i te które małżeństwo zawarły, synowie przed i po zawarciem małżeństwa wraz ze swoimi żonami i dziećmi, niewolnicy. Ojciec miał wobec dzieci prawo do życia i śmierci, mógł uznać dziecko i przyjąć do rodziny lub porzucić i skazać na śmierć. Syn nawet dorosły i żonaty nie miał prawa do własnego majątku aż do czasu odczytania testamentu i otrzymania spuścizny po ojcu. Córki wychodzące za mąż przechodziły pod władzę teścia spod władzy ojca. Wobec niewolników ojciec miał władzę nieograniczoną. Matka zarządzała gospodarstwem i wychowywała dzieci, nie miała praw obywatelskich, ponieważ uważano, że kobiety są zbyt słabe, by włączać je do spraw państwowych. Kobieta rzymska występowała jednak jako matka rodziny i pani domu, brała udział w życiu towarzyskim. Nie mogła zarządzać majątkiem z początku, ale później zdobyła prawo do wyboru opiekuna majątkowego i mogła posagiem rozporządzać przy pomocy obeznanego w tych sprawach niewolnika. Kobiety miały swobodę poruszania się, swój kluby i związki. Małżeństwo:  O wyborze męża dla córki decydował ojciec w porozumieniu z przyszłym teściem. Od mężczyzny wymagano ukończonych 14 lat, a od kobiety 12. Z początku małżeństwa mogły być zawarte prawnie tylko między dziećmi rodzin patrycjuszowskich, a po roku 445 p.n.e. między wolnymi obywatelami rzymskimi. Istniały dwie formy prawne zawierania małżeństw: 1) forma połączona z przejściem kobiety spod władzy ojca pod władzę męża i przyjęciem jej przez rodzinę męża; 2) bez przejścia pod władzę męża, kobieta dalej zależna od ojca i nie tracąca związku z rodziną swoją. Związek taki polegał na wydaniu zgody na współżycie małżeńskie i nie wymagał postępowania prawnego. Małżeństwo z przejściem pod władz ojca zawarte na podstawie jednej z form: 1) coemptio - sprzedaż córki przez ojca i wyzwolenie je spod swej władzy.
Rozwód: W pierwszych wiekach istnienia Rzymu, rozwody były dość rzadkie. Pierwszy miał miejsce w 231r.p.n.e. (tzn. pierwszy rozwód przeprowadzony nie z winy żony. Repudium było to zerwanie małżeństwa przez jedną ze stron, divortium- rozwód przeprowadzony za zgodą obojga małżonków. Małżeństwa zawarte na podstawie aktu coemptio lub usus nie miały trudności z uzyskaniem separacji; mąż mógł odesłać żonę do domu jej rodziców, oddając jej własność; towarzyszyła temu formułka: res tuas habeto, vade foras (lub: exi)- zabieraj swoje rzeczy i wynoś się. Były natomiast trudności z uzyskaniem rozwodu, jeżeli małżeństwo zostało zawarte na zasadach confarreatio. Podstawą prawną w początkach była jedynie zdrada ze strony żony. W III wieku p.n.e. bywały inne powody rozwodów. Mąż musiał wtedy podać powód uzasadniony prawnie, dlaczego żonę chce "odesłać" i wykazać jej winę. Zarzuty te były rozpatrywane na naradzie familijnej. Obywatel, który bez podania istotnie ważnej przyczyny albo bez zwołania narady rodzinnej opuścił żonę, narażał się na potępienie przez opinię, a nawet mógł być skreślony z listy senatorów; nawet brak potomstwa nie był powodem, dla którego można by było ubiegać się o rozwód.

(…)

… - zachwianie pierwotnych założeń demokracji np Wolności szykanowanie za wiarę, sposób bycia:( - bardzo duża nierówność materialna - bezrobocie
Generalnie demokracja to jeden z najlepszych ustrojów...chociaż coraz częściej zostają zaburzane jej pierwotne wartości: wolność, sprawiedliwość, równość i porządek.
Oligarchiczna republika rzymska - cechy: wybory władz, udział poszczególnych grup społecznych w rządach.
Republika Rzymska, czyli jak Rzymianie rządzili swoim państwem: Początkowo Rzymem rządzili królowie. Zgodnie z tradycją uważa się, że królestwem rzymskim rządziło kolejno siedmiu królów. Przywilejami cieszyli się patrycjusze - przedstawiciele niewielkiej liczby rodów. Niższą warstwę społeczeństwa tworzyli plebejusze - ludzie wolni, ale pozbawieni praw politycznych. Mieszkańcy Rzymu, niezadowoleni…
… było dwukrotne osiągnięcie konsulatu, sprawowanie cenzury i uzyskanie funkcji najwyższego kapłana. Poprzez zgromadzenie ludowe, senat i urzędników obywatele rzymscy sprawowali władzę w republice rzymskiej, ale głównym organem rządzącym był w rzeczywistości senat. To senatorowie, doświadczeni wcześniej w trakcie sprawowania urzędów i wywodzący się z zamożnych rodów, podejmowali ważne decyzje dotyczące polityki…
… w. p.n.e. Rzym toczył wojny z Kartaginą (wojny punickie). Dzięki zwycięstwu nad nią podporządkował sobie zachodnią część Morza Śródziemnego, a później zwrócił się na wschód.  Jakie treści utożsamiali Rzymianie z pojęciami virtus, pietas, honor, gloria? Virtus - rzymskie uosobienie (personifikacja) odwagi. Na rewersach monet rzymskich przedstawiana w zbroi z włócznią i parazonium. Pietas - rzymska…
… za przekaz opowieści byli aojdowie, czyli zawodowi śpiewacy, którzy przy akompaniamencie muzyki opowiadali swoje historie. Poematy epickie recytowali rapsodowie. Homer to najsłynniejszy grecki epik. Żył na przełomie IX i VIII w. przed Ch. Wszystkie działa Homera wywarły wielki wpływ na późniejszą literaturę. Eposy Homera - Iliada i Odyseja - stanowiły dla Greków podstawową lekcję historii. Wywarły również duży wpływ na kształtowanie się religijnych i etycznych pojęć. Badania nad tekstami Homera doprowadził do powstania nauki o literaturze, którą początkowo nazwano gramatyką, a potem filologią. Iliada powstała około 800 roku przed Ch. Stanowi nawiązanie do historycznych wydarzeń, które miały miejsce około 300 lat wcześniej. Tytuł związany jest z państwem - miastem Troi - Ilionem. Treść obejmuje końcowe…
… charakterystyczny dla siebie styl, pełen obrazowych porównań, obszernych dygresji i tzw. stałych epitetów. Hezjod jest drugim, obok Homera, znanym starożytnym epikiem. Żył w VII w. p.n.e, pochodził z Aksry w Beocji, był synem zubożałego kupca, który osiedlił się na wsi. Hezjod stworzył trzy nowe gatunki eposu: epos kosmogoniczny (Teogonia), traktujący o powstaniu świata, ludzi i bogów,epos genealogiczny (Katalog…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz