Kubatury budynków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kubatury budynków - strona 1 Kubatury budynków - strona 2

Fragment notatki:

Kubatury budynków
Kubatura brutto budynków lub części budynków, które nie są zamknięte ze wszystkich stron na całej wysokości, lecz są przekryte
Kubatura brutto budynków lub części budyn­ków, które nie są zamknięte ze wszystkich stron na całej wysokości, lecz są przekryte, jest iloczynem całkowitej powierzchni kondygnacji (zgodnie z p. 3.6.2.1) i odpowiedniej wyso­kości.
Odpowiednie wysokości to:
a) dla powierzchni kondygnacji poniżej pozio­mu terenu, które są przekryte przez kondygna­cje zamknięte ze wszystkich stron (np. otwar­ty hall wejściowy do niepodpiwniczonego bu­dynku), odległość między dolną powierzchnią konstrukcji, na której opiera się podłoga, a dol­ną powierzchnią stropu kondygnacji powyżej (uwaga: fundamenty oraz warstwy podkładowe pod konstrukcją nośną podłogi nie są wliczane);
b) dla powierzchni kondygnacji znajdującej się między kondygnacjami zamkniętymi i przekry­tymi ze wszystkich stron (np. otwarty hall wej­ściowy w budynku podpiwniczonym, kondy­gnacja z otwartą przestrzenią) odległość mię­dzy powierzchnią podłogi a dolną powierzchnią stropu kondygnacji powyżej;
c) dla powierzchni pod kondygnacją, która tak­że nie jest zamknięta ze wszystkich stron, lub dla powierzchni kondygnacji, których przekry­cie jest również obudową budynku (np. loggia, galeria, otwarta kondygnacja w wielopiętrowym garażu samochodowym, przekryty taras na da­chu), odległość między powierzchnią podłogi a górną powierzchnią dachu lub stropu stano­wiącego obudowę budynku;
d) dla powierzchni kondygnacji znajdującej się pod kondygnacją, która nie jest zamknięta ze wszystkich stron i której strop dolny jest także obudową budynku (np. najniższy korytarz ze­wnętrzny), odległość między górną powierzch­nią obudowy dolnej a górną powierzchnią ele­mentu przekrywającego;
e) dla jednokondygnacyjnych budynków lub części budynków (np. stacje benzynowe, prze­kryte łączniki, otwarte halle wypoczynkowe) odległość między dolną powierzchnią konstruk­cji, na której opiera się podłoga, a powierzchnią dachu (uwaga: fundamenty oraz warstwy pod­kładowe pod konstrukcją nośną podłogi nie są wliczane).
Kubatura brutto budynków lub części budynków, które są ograniczone elementami budowli, lecz które nie są przekryte
Kubatura brutto budynków lub części budyn­ków, które są ograniczone elementami budow­li (np. balustradami, deskami czołowymi oka­pu, poręczami), lecz które nic są przekryte, jest iloczynem całkowitej powierzchni kondygnacji i odpowiedniej wysokości. Odpowiednia wysokość to:
a) dla powierzchni powyżej kondygnacji (np. taras na dachu) odległość między górną po­wierzchnią tej kondygnacji a górną krawędzią elementów zamykających;

(…)

… kon­dygnacji netto i odległości między powierzchnią posadzki a dolną powierzchnią stropu górnego. Rozróżnia się kubaturę netto:
a) kondygnacji pełnych powyżej poziomu te­renu,
b) pełnych kondygnacji poniżej poziomu terenu,
c) kondygnacji niepełnych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz