Księgi wieczyste i zasady dotyczące ksiąg wieczystych.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Księgi wieczyste i zasady dotyczące ksiąg wieczystych. - strona 1

Fragment notatki:

Księgi wieczyste - urzędowy rejestr mający na celu ustalenie stanu prawnego nieruchomości w zakresie prawa własności i innych praw rzeczowych. Prowadzi się dla każdej nieruchomości oddzielnie. Przy każdej księdze jest zbiór akt np. mapy, akty notarialne. Księgi są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych.
Zasady dotyczące ksiąg wieczystych:
a) Jawność formalna
Każdy może się zapoznać z treścią księgi wieczystej, w związku z tym nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Zasada rozciąga się jednak na akta księgi, które przeglądać może jedynie osoba mająca interes prawny oraz notariusz.
b) Domniemanie zgodności ze stanem prawnym
Domniemywa się, że prawno jawne jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Domniemywa się również, że prawa ujawnione w księdze leczy wykreślone nie istnieją. Niezgodność księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może być usunięta jedynie w drodze odpowiedniego procesu cywilnego. c) Rękojmia wiary publicznej
W razie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego kto przez czynności prawne z osobą uprawnioną według księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe.
d) Pierwszeństwo praw wpisanych
Ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi mają pierwszeństwo przed takimi prawami nie wpisanymi do księgi. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz