Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami.
Poprzez identyfikację czynników wpływających na proces zarządzania projektem, a następnie rozpoznanie krytycznych czynników sukcesu projektu i ich uwzględnienie w zarządzaniu projektem, w szczególności w fazie planowania projektu, można zwiększyć szansę powodzenia projektu w fazie jego realizacji - rysunek 1. Identyfikacja czynników wpływających na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia projektu, czyli rozpoznanie krytycznych czynników sukcesu projektu, powinna odbywać się w ramach zarządzania ryzykiem w projekcie.
SLAJD 4
Krytyczne czynniki sukcesu projektu i czynniki tematycznie z nimi związane powinny zostać uwzględnione w fazie koncepcji projektu i planowania projektu oraz monitorowane w fazie realizacji projektu w ramach zarządzania ryzykiem w projekcie.
Ryzyko jest związane „z przyszłością", w związku z czym realizację projektu należy zaplanować ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Właściwie zarządzany projekt, to projekt, który jest odpowiednio zaplanowany, a następnie kontrolowana jest jego realizacja. Przedsiębiorstwa działają w burzliwym środowisku, w którym jak stwierdza P. Drucker, jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Wymaga ona od firmy, jak zauważa M. Bratnicki, ciągłego poszukiwania okazji do uzyskania przewagi konkurencyjnej.
SLAJD 5
J. Penc określa krytyczne czynniki sukcesu jako „zasadnicze, przełomowe czynniki decydujące o wzroście, rozwoju, stagnacji lub upadłości przedsiębiorstwa (…) aby zapewnić sukces w przyszłości."
W literaturze z zakresu zarządzania projektami autorzy wskazują na istnienie czynników sukcesu. E. Andersen, K. Grudę, T. Haug nazywają je „pułapkami w projekcie" stwierdzając, że pojawiają się one przy okazji: definiowania projektu, planowania projektu, organizowaniu projektu, kontroli projektu oraz realizacji projektu. Natomiast aby osiągnąć sukces, w projekcie należy spełnić szereg warunków wstępnych, a „umiejętne przewidywanie" jest jednym z nich.
Do ciekawych badań w zakresie czynników wpływających na sukces projektu należą badania przeprowadzone w lutym 2000 roku na Arizona State University w USA. Została mianowicie przeprowadzona ogólnoświatowa ankieta na temat sześciu podstawowych czynników wpływających na niepowodzenie projektu informatycznego. Czynniki te zostały określone jako: niedokładne oszacowanie kosztów,
zmiany wymagań,
zbyt napięty harmonogram,
fluktuacja kadry,
słabe zaangażowanie pracowników i niskie morale,
słabe zaangażowanie kadry kierowniczej najwyższego szczebla.
SLAJD 6
Natomiast analizy przeprowadzone przez Standish Group pokazują następujące czynniki sukcesu:

(…)

…, których sukces jest uzależniony również od osiągnięcia dodatkowych czy wręcz innych celów, poza zakończeniem projektu w zaplanowanym terminie, w ramach założono budżetu oraz zgodnie z wymogami. Dlatego też kierownik projektu wraz z zespołem projektowym powinien każdorazowo wypracować definicję sukcesu projektu oraz precyzyjnie określić cele, które należy osiągnąć.
Określenie czynników i stopnia ich wpływu…
… o odniesieniu sukcesu?
Czy w pełni rozumiemy pełnione przez nas funkcje oraz spoczywającą na nas odpowiedzialność?
Dlatego też zespół projektowy, a w szczególności kierownik projektu, powinien w ramach zarządzania ryzykiem w projekcie zidentyfikować czynniki wpływające na sukces projektu, rozpoznać krytyczne czynniki sukcesu projektu oraz uwzględnić je w fazie planowania, a następnie kontrolować je w fazie…
… mające różnorodny wpływ na sukces:
Wpływ na sukces projektu
Bardzo duży
Duży
Średni
Mały
Nieznaczny
Ustanowienie kierownika projektu
Doświadczenie kierownika projektu
Stosowane techniki i narzędzia dla raportowania i kontroli całego projektu
Stosowanie wspomagania komputerowego opracowania harmonogramu
Zmiana zewnętrznych uwarunkowań firmy
Cel projektu jasno określony
Efektywne procedury komunikacji…
…:
• rentowność klienta,
• czynniki prawne, nowa legislacja,
• nowe technologie,
• moda, trendy, snobizm,
• bariery rynku,
• konkurencja,
• pogoda.
Czynniki te mogą mieć różny wpływ w zależności od konkretnego projektu, ponadto z różnym natężeniem mogą występować w cyklu życia projektu.
SLAJD 9
Na rysunku 2 przedstawiono trzy obszary projektu:
1. wykonywany produkt,
2. system zarządzania projektem,
3. otoczenie…
… projektu. Przy czym pojęcie sukces można zdefiniować jako: „dobry wynik jakiegoś przedsięwzięcia; triumf, powodzenie". O sukcesie w zarządzaniu projektem można powiedzieć wtedy, gdy projekt osiągnął zamierzone cele, tj. zakończył się w zaplanowanym terminie, w ramach założonego budżetu oraz
spełnił założone wymogi.
Należy nadmienić, że w praktyce zarządzania projektami mogą pojawiać się projekty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz