Kryteria oceny projektu inwestycyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria oceny projektu inwestycyjnego - strona 1 Kryteria oceny projektu inwestycyjnego - strona 2 Kryteria oceny projektu inwestycyjnego - strona 3

Fragment notatki:


Kryteria oceny projektu inwestycyjnego. Zadaniem oceny projektów inwestycyjnych jest dostarczenie argumentów niezbędnych inwestorom do podjęcia decyzji o jego realizacji, bądź też o odrzuceniu. Te argumenty to inaczej kryteria oceny projektu.
Jeżeli projekt nie spełnia wymagań kryteriów głównych, nie przeprowadza się analizy kryteriów szczegółowych. Kryteria szczegółowe mają za zadanie wzmocnić argumenty wynikające z kryteriów głównych.
Kryteria główne: wartość zaktualizowana netto (NPV) i wskaźnik rentowności zaktualizowanej netto (NPVR)
stopa zwrotu zainwestowanego kapitału (IRR)
Kryteria szczegółowe: zgodność celów projektu z celami rozwojowymi otoczenia społeczno - ekonomicznego i ekologicznego
zgodność strategii projektu z celami inwestora
wiarygodność prognoz przychodów ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji projektu
zgodność wydatków inwestycyjnych z planem sfinansowania projektu
zdolność projektu do generowania gotówki z poziomem istniejących zobowiązań
zgodność struktury wpływów i wydatków oraz poziomu stóp zwrotu kapitału z minimalnymi wymaganiami inwestorów i instytucji finansowych
finansowe konsekwencje ryzyka inwestycyjnego i prawdopodobieństwo ich akceptacji przez inwestorów oraz instytucje finansowe
Procedura oceny proje ktu inwestycyjnego. Źródłem informacji niezbędnej do oceny projektu inwestycyjnego są dokumenty stwierdzające prawdy ekonomiczne, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ekologiczne i finansowe uwarunkowania projektu. Są one elementami składowymi wstępnego, a następnie ostatecznego studium inwestycyjnego. Wyniki oceny służą:
Selekcji wariantów projektu.
Dokonaniu wyboru wariantu spełniającego najlepiej żądane kryteria.
Podjęciu decyzji inwestycyjnych o realizacji bądź zaniechaniu projektu.
Sporządzenie któregokolwiek elementu analizy finansowej projektu jest niemożliwe bez sporządzenia odpowiednich innych jej elementów. Zawartość informacyjna każdego z tych elementów stanowi podstawę podjęcia kolejnych kroków w procedurze oceny. Ilość informacji, jaka jest przetwarzana w procesie analizy finansowej projektu zależy od rodzaju, zakresu i stopnia złożoności projektu. Każdy projekt inwestycyjny jest integralną częścią otoczenia projektu.
Otoczenie tworzy tzw. klimat inwestycyjny, który może sprzyjać inwestowaniu lub stanowić barierę.
KONSUMENCI
konkurencja projekt inwestycyjny dostawcy ZASOBY EKONOMICZNE I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA


(…)


Opracowanie skutecznej strategii powinno się opierać na trzech ogólnych zasadach:
zasada koncentracji siły - polega na eliminowaniu słabych stron projektu kierując zainteresowanie na jego mocne strony, potrzebna jest do tego analiza SWOT.
zasada minimalizacji ryzyka - każdy projekt wiąże się z ryzykiem, co wymaga identyfikacji czynników ryzyka specyficznych dla danego projektu, a następnie podjęcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz