Kryteria klasyfikacji i klasyfikacja instalacji c.o.-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria klasyfikacji i klasyfikacja instalacji c.o.-opracowanie - strona 1 Kryteria klasyfikacji i klasyfikacja instalacji c.o.-opracowanie - strona 2 Kryteria klasyfikacji i klasyfikacja instalacji c.o.-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kryteria klasyfikacji i klasyfikacja instalacji c.o.
Instalacje klasyfikujemy ze względu na:
•czynnik grzejny i sposób jego rozprowadzenia i pobudzenia)
•temperatura czynnika grzewczego,
źródło ciepła,
• rodzaj zabezpieczeń,
Klasyfikacja instalacji c.o. ze względu na:
*czynnik grzewczy: -wodnego; -parowego; -powietrznego; -inne.
*temperaturę czynnika grzewczego: instalacja ogrzewania -wodnego niskotemperaturowa (do 100°C); -wodnego średniotemperaturowa (od 100°C do 115°C); -parowego niskociśnieniowa; -wodnego wysokotemperaturowa (od 115°C); - parowego wysokociśnieniowa.
*rodzaj źródła ciepła: -Węzeł ciepłowniczy (wodny, parowy)
-indywidualny; grupowy
-bezpośredni; wymiennikowy
-Kotłownia (wodna, parowa, ogniowo- powietrzna) -osiedlowa (zakładowa, rejonowa); lokalna; wbudowana
*Zabezpieczenie instalacji przed nie porządanym wzrostem ciśnienia:
-wodne niskotemperaturowe systemu otwartego
-wodne niskotemperaturowe systemu zamkniętego (z zaworem bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym)
-wodne średnio i wysokotemperaturowe systemu zamkniętego
-z zaworem bezpieczeństwa
-z zaworem bezpieczeństwa i pompą uzupełniająco-stabilizującą
-parowe niskociśnieniowe
-zabezpieczone słupem cieczy
-z zaworem bezpieczeństwa
-parowe wysokociśnieniowe (z zaworem bezpieczeństwa)
*Rozprowadzenie czynnika grzewczego
-wodne dwururowe: -z rozdziałem górnym; -z rozdziałem dolnym
-wodne jednorurowe (rozdział górny/dolny)
-bez boczników (przepływowe)
-z bocznikami
-z grzejnikami bezpośrednio zasilanymi z pionów/ z zasilanymi przez poziome przewody rozprowadzające
-parowe: -z rozdziałem górnym -z rozdziałem dolnym
-z grzejnikami zasilanymi przez poziome przewody rozprowadzające
-dwururowe/ jednorurowe
-rozdzielaczowe
-przylistwowe
-z trójnikami
*Pobudzenie krążenia czynnika grzewczego
-wodne
-grawitacyjne (krążenie wywołane różnicą gęstości wody powrotnej i zasilającej
-pompowe
-parowe
-z grawitacyjnym spływem skropliny do kotła
-z przepompowaniem skropliny (zbiornik kondensatu)
-powietrzne
-grawitacyjne (ruch powietrza w przewodach wywołany różnicą gęstości powietrza w ogrzewanym powietrzu i nawiewanego)
-z przepływem wymuszonym (ruch powietrza w przewodach wywołany pracą wentylatora)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz