Krajowa Rada Sądownictwa - Trybunał Konstytucyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Rada Sądownictwa - Trybunał Konstytucyjny - strona 1

Fragment notatki:

Krajowa Rada Sądownictwa i jej miejsce w systemie trójpodziału władz. (art. 186) KRdS jest to Konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Skład i kompetencje. Skład (art. 187):
Pierwszy Prezes SN, Minister Sprawiedliwości, Prezes NSA i osoby powołanej przez Prezydenta RP.
15 członków wybranych spośród sędziów SN, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i wojskowych.
4 członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz 2 członków wybranych przez Senat spośród senatorów.
Kompetencje określa ustawa o KRdS:
podejmowanie uchwał w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
rozpatrywanie i ocena kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym , Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach powszechnych , wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych ,
występowanie do Rzecznika Dyscyplinarnego z żądaniami wszczynania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów oraz odwoływanie się od wyroków sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji,
rozpatrywanie wniosków o przeniesienie sędziów w stan spoczynku , wyrażanie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia,
rozpatrywanie wystąpień sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko sędziowskie,
wybór Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych,
wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych i sądów wojskowych,
uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów [1] i czuwanie nad ich przestrzeganiem [2] ,
przeprowadzenie wizytacji sądu lub lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radę.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz