Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  - strona 1

Fragment notatki:

KRRiT Organizacja
Organ centralny,naczelny, konstytucyjny, kolegialny, organ administracji państwowej, ale nie rządowej, pozycja prawna zbliżona do pozycji naczelnego organu
Członkowie powoływani na 6 lat bez możliwości reelekcji ( 2 sejm, 2 prezydent, 1 senat - odwołani też przez nich i to wyjątkowo) muszą być apolityczni, wyróżniają się wiedzą z zakresu środków społecznego przekazu
Wybierają spośród swoich członków przewodniczącego, na jego wniosek zastępcę
Organem pomocniczym biuro krrit
Podejmuje uchwały większością 2/3 (4)
Kontrola : Do końca marca każdego roku przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności sejmowi i senatowi, którzy to w drodze uchwały mogą odrzucić sprawozdanie, w razie jego odrzucenia w ciągu 14 dni wygasa członkostwo wszystkich członków, chyba, że prezydent tego nie zatwierdzi
Zadania : Stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji, interesu publicznego w r i t oraz utrzymaniu pluralistycznego i otwartego charakteru r i t
Kompetencje : Może wydawać rozporządzenia, w wykonywaniu swych funkcji
Kształtuje z premierem kierunki polityki państwa r i t
Opiniuje projekty aktów dotyczące r i t
Powołuje rady nadzorcze w państwowych spółkach r i t i powołuje członków rad programowych
Wydaje i cofa nadawcom prywatnym - kontrola ich działalności
Określa warunki prowadzenia działalności przez nadawców
Ustala opłaty abonamentowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz